Skema vedr. indstillinger/registrering

Du kan vælge eller gemme følgende indstillinger på skærmbilledet Indstillinger/Registrering:
Nogle af indstillingerne vises måske ikke, det afhænger af konfigurationen af ekstraudstyr, der er installeret på maskinen.
Nogle drivere afspejles muligvis ikke øjeblikkeligt afhængigt af indstillingerne. I dette tilfælde er det nødvendigt at gøre et af følgende.
Tryk på <Ja> på skærmen for at bekræfte, at du vil foretage ændringerne.
Tryk på  (Indstill./Registrer) <Anv. ændr. indst.>.
Genstart maskinen.
De indstillinger, der kan angives, er forskellige for administratorer og almindelige brugere og kan variere afhængigt af begrænsninger, der er fastsat af administratoren.

Beskrivelse af indstillingerne

Beskriver funktionerne for hvert indstillingsemne på Indstillinger/Registrering. De indstillinger, der kan betjenes, kan variere i forhold til brugerens ret og den maskine, du bruger. Indstillingsemner og -værdier er skrevet under Beskrivelse af indstillingerne. Fabriksstandarderne er skrevet med fed, rød skrift.

"DeviceAdmin" og "NetworkAdmin"

Elementerne "DeviceAdmin" og "NetworkAdmin" skrives for hvert element i skemaet Indstillinger/Registrering. Hvis administratorrollen er angivet for maskinen, kan brugere med Administrator-rettigheder ændre alle indstillingerne, mens almindelige brugere er begrænset og kun kan ændre nogle af indstillingerne. Brugere med DeviceAdmin- eller NetworkAdmin-rettigheder kan imidlertid ændre indstillinger, også selvom disse indstillinger er begrænsede. For disse indstillinger angiver "Ja" eller "Nej", om indstillingerne kan ændres med DeviceAdmin- og NetworkAdmin-rettigheder.

"Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)"

Elementet "Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)" skrives for hvert element i skemaet Indstillinger/Registrering. ”Ja” eller ”Nej” angiver, hvorvidt indstillingerne kan/ikke kan foretages i Remote UI.

Importér alt-funktion

Elementet "Importér alt-funktion" er skrevet i skemaet Indstillinger/Registrering. Afhængigt af om et indstillingselement kan importeres som batch, skrives "A", "B", "C" eller "Nej". "A", "B" og "C" henviser til følgende eksempler.

Tilfælde A

Import af alt til din maskine
Gendannelse af indstillingsoplysningerne på din maskine som sikkerhedskopier.
 
 
Eksport
 
 
 
Import
 
 
 
Oplysninger om indstillinger

Tilfælde B

Import af alt til samme maskinmodel
Gælder for maskiner i denne samme serie som denne maskine.
 
Eksport
 
 
 
Oplysninger om indstillinger
 
Import
 
 

Tilfælde C

Import af alt til en anden maskinmodel
Gælder for modeller, der understøtter batchimport.
 
Eksport
 
 
 
Oplysninger om indstillinger
 
Import
 
 

Navn på element ved eksport med Remote UI

Denne sektion indikerer, hvilke elementer i Indstillinger/registrering der svarer til hvilke elementer i batcheksportfunktionen i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). "-" indikeres for elementer, der ikke er importeret/eksporteret. Import/eksport af alle indstillinger
De elementer, der kan vælges til batcheksportfunktionen i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening), er vist nedenfor.
Elementer, der kan vælges med batcheksportfunktionen
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
Administrationsindstillinger for papirtype
Indstillinger for Printerindstillinger
Download profil for Printerindstillinger
Videresendelsesvalg
Boksindstillinger
Indstillinger for Administration af Afdelings-ID
Nøgleindstillinger
Indstillinger for Certifikat/Liste med certifikattilbagekaldelse (CRL)
Indstillinger for Visuel meddelelse
Indstillinger for Hjem
Favoritindstillinger
Adressebog
Brugergruppes adresseliste
Administration af Brugergodkendelse
- Indstillinger for sikkerhedspolitik
Information om Personlig indstilling*
Information om indstilling af AddOn Application
* Få mere at vide om de indstillinger, der er inkluderet i [Information om Personlig indstilling], under Liste over elementer, der kan tilpasses. Vælg et element i "Navn på element ved eksport med Remote UI", der er vist i skemaet vedr. indstillinger/registrering, ved eksport af værdien (som du indstillede fra <Enhedsindstillinger>) fra Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). <Personlige indstillinger> og <Enhedsindstillinger>
7HY0-0C0