Vedligeholdelse

Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Rens fremfører>
<Start>
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Rens trykrulle til fiksering>
Papirvalg, <Start>
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Rensning af display til effekt. scanningsomr.>
Viser rensemetoden
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Kontrollér Vedligeholdelsesmetode>
<Udskift tonerpatron>
Viser metoden til udskiftning af tonerpatron
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Udskift overskudstonerbeholder>
Viser metoden til udskiftning af beholder til overskudstoner
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Fjern fastklemt papir (eksempel)>
Viser metoden til fjernelse af det fastklemte papir
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Kontrollér registreret kondens>
<Til> (<Job, der skal begrænses ved registrering af kondens>: <Kun modtagne job>, <Alle jobs>), <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
7HY0-0CE