Angiv modtager

Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Adresselister>
<Adresseliste 1> til <Adresseliste 10>, <Hurtigkald>, <Adressebog for admin.>, <Print liste>
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<Registrér modtagere>
<Registrér ny modtager>, <Detaljer/Redigér>, <Slet>, <Søg efter navn>
Ja
Ja
Ja*1
C
Adressebog
<Omdøb adresseliste>
<Adresseliste 1> til <Adresseliste 10>, <Omdøb>
Ja
Ja
Ja
C
Adressebog
<Registrér Hurtigkald>
<001> til <200>, <Registrér/Redigér>, <Slet>
Ja
Ja
Ja
C
Adressebog
<Skift adressebogens standardskærmbillede>
<Lokal>, <LDAPserver>, <Fjern->
Ja
Ja
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<PIN til adressebog>
<Inds>:
<PIN>: Indtast pinkoden (højst 7 cifre)
<Bekræft>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Administrér adressebogens adgangsnumre>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Inkludér password ved eksport af adressebog>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Registrér LDAP-server>
<Registrér>, <Detaljer/Redigér>, <Slet>, <Print liste>
Ja
Ja
Ja
B
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Auto-søgning med LDAP-server>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Bekræft TLS-certifikat for LDAP-serveradgang>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
Når <Til> er valgt:
<CN>: Til, Fra
<Skift standard-LDAP-søgebetingelser>
<Registrér>, <Initialisér>
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Registrér/redigér LDAP-søgefunktioner>
<Ikke reg. 1>, <Ikke reg. 2>:
<Registrér/Redigér>, <Slet>
Ja
Ja
Ja
B
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Indst. for Søg efter navn, når man bruger LDAP-server>
<Navnetype for søgefunktion>:
CN, Fællesnavn, fullName, Vis navn, sn, givenName, Brugerdefineret
Ja
Nej
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Filter>:
Indeholder, Indeholder ikke, Lig med, Afviger fra, Begynder med, Slutter med
<Hent fjernadressebogen>
<Hent adressebogen>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Serveadresse til Fjernadressebog>
Angiv IP-adressen eller værtsnavnet
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Timeout for kommunikation>
15 til 30 til 120 sek.
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Justering af autovalg af afs.linje for fax>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Gør Fjernadressebogen åben>
<Gør adressebogen åben>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Brug Personlig adresseliste>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Brug Brugergruppes adresseliste>
<Til>, <Til (kun gennemsyn)>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
*1
<Server til søgning:>: Nej
7HY0-0E7