Fælles

Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Indstillinger for papirfremføring>
<Automatisk valg af papirkilde>
<Kopi>, <Printer>, <Se gemte filer>, <Modtag/fax>, <Andet>
Ja
Ja
Ja
B
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Universalbakke>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
B
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
Andet: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
B
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Kopi>: <Overvej papirtype>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
B
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Printer>: <Brug staksort.>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
B
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Skift papirfremføringsmetode>
<Universalbakke> og andet: <Hastighedsprioritering>, <Printsidepriori.>
Ja
Ja
Ja
B
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Timeout for jobbet afbrudt>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
0 til 5 til 999 min.
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Indstillinger for papirlevering>
<Jobseparator mellem job>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Skift> (vælg papirmagasin)
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Jobseparator mellem kopier>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<kopier> (1 til 10 til 9999)
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Skift> (vælg papirmagasin)
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Printindstillinger>
<Printprioritering>
<Kopi>: 1, 2, 3
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Printer>: 1, 2, 3
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Se gemte filer>, <Modtag/Fax>, <Andet>: 1, 2, 3
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Tekst/Foto-prioritet, når genkendt som S/H af ACS>
<Tekstprioritet>, <Fotoprioritet>
Ja
Ja
Ja
B
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Kromatisk farvekonvertering for To farversprint>
<Alle kromatiske farver>, <Lignende kromatiske fv.>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Standardindstillinger for leveringsrapport>
<2-sidet print>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Slet automatisk afbrudte job>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
0 til 5 til 999 min.
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Handling når tonerstanden er lav>
<Fortsæt print>, <Vis skærmbill. med advarsel>
Ja
Ja
Ja
Nej
-
Når <Fortsæt print> er valgt:
<Vis tonerpatronadvarsel nederst på skærm>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
B
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Scanningsindstillinger>
<Gendanmetode ved papirstop>
<Fra 1. side>, <Fra afbrudt original>
Ja
Ja
Ja
B
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Forebyggelse af streger>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
B
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Prioritering af hastigheds-/billedkvalitet for S/H-scan>
<Fax/I-fax Sendejob>: <Hastighedsprioritering>, <Kvalitetsprioritering>
<Alle sendejob undtagen Fax/I-fax>: <Hastighedsprioritering>, <Kvalitetsprioritering>
Ja
Ja
Ja
B
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Prior. af hastigh./billedkval. f. scanning fra fremfører>
<Hastighedspriori.>, <Kvalitetsprioritering>
Ja
Ja
Ja
B
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Fjerngammaværdi>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
Ja
Ja
Ja
B
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Auto-online>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Auto-offline>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Generér fil>
<Niveau for Billedkvalitet for Kompakt>
<Billedniveau i Tekst/fotostatus eller Fotostatus>: <Datastør. prioritering>, <Normal>, <Kvalitetsprioritering>
<Billedniveau i Tekststatus>: <Datastør. prioritering>, <Normal>, <Kvalitetsprioritering>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Indstillinger for OCR (søgbar tekst)>
<Smart Scan>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Maks. antal tegn for filnavn>: 1 til 24
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Indstillinger for Trace & Smooth>
<Konturgrafik>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Niveau for genkendelse af grafik>: <Normal>, <Moderat>, <Høj>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Niveau for baggrundsbillede>: <Datastør. prioritering>, <Normal>, <Kvalitetsprioritering>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<OOXML-indstillinger>
<Niveau for baggrundsbillede>: <Kvalitetsprioritering>, <Standard>, <Datastør. prioritering>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Niveau for godkendelse af farvebillede>: <Høj>, <Standard>, <Genkend ikke>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Genk af farvebilleders stregbred.>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Inkludér baggrundsbilleder i Word-fil>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Angiv mindste PDF-version>
<Angiv ikke>, <1.5>, <1.6>, <1.7>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Formatér PDF til PDF/A>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<256-bit AES-indstillinger til krypteret PDF>
<Acrobat 9.0 eller tilsvarende>, <Acrobat 10.0 eller tilsvarende>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Rotér scannet billede ved generering af PDF>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Indstil godkendelsesmetode>
<Anvendte oplysninger til LDAP-server godkendelse>
<Enhedsindstillinger>, <Info om enh. login-godk.>, <Registreret info for hver bruger>
Ja
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Information, som bruges til SMTP-servergodkendelse>
<Enhedsindstillinger>, <Registreret info for hver bruger>
Ja
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Anvendt info til filafsendelse/browsinggodkendelse>
<Standard>, <Info om enh. login-godk.>, <Registreret info for hver bruger>
Ja
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
7HY0-0CJ