Custom Settings

Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Copies>
1 til 9999
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<2-Sided Printing>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Paper Feed>
<Standardpapirfremføringskilde>
<Auto>, <Universalbakke>, <Skuffe 1>, <Skuffe 2>, <Skuffe 3>
Ja
Ja
Ja
B
Indstillinger for Printerindstillinger
<Default Paper Size>
<Letter>, <Legal>, <A4>, <A5>, <A6>, <B5>, <16K>, <Executive>, <Statement>, <Env. NAGAGATA 3>, <Env. YOGATANAGA3>, <Env. No. 10>, <Envelope ISO-C5>, <Envelope DL>, <Envelope Monarch>
Ja
Ja
Ja
B
Indstillinger for Printerindstillinger
<Default Paper Type>
<Tyndt>, <Plain 1>, <Plain 2>, <Plain 3>, <Heavy 1>, <Heavy 2>, <Heavy 3>, <Heavy 4>, <Heavy 5>, <Color>, <Genbrug 1>, <Genbrug 2>, <Labels>, <Brevhoved 1>, <Brevhoved 2>, <Brevhoved 3>, <Brevhoved 4>, <Brevhoved 5>, <Brevhoved 6>, <Brevhoved 7>, <Bond>, <Envelope>
Ja
Ja
Ja
B
Indstillinger for Printerindstillinger
<Paper Size Override>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Paper Output>
<Finishing>
<Finishing>:<Off>, <Collate>, <Group>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Print Quality>
<Tæthed>*1
<Cyan>: -8 til +8; 0
<Magenta>: -8 til +8; 0
<Gul>: -8 til +8; 0
<Sort>: -8 til +8; 0
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Densitet (finjustér)>*1
<Cyan>:
<Høj>: -8 til +8; 0
<Medium>: -8 til +8; 0
<Lav>: -8 til +8; 0
<Magenta>:
<Høj>: -8 til +8; 0
<Medium>: -8 til +8; 0
<Lav>: -8 til +8; 0
<Gul>:
<Høj>: -8 til +8; 0
<Medium>: -8 til +8; 0
<Lav>: -8 til +8; 0
<Sort>:
<Høj>: -8 til +8; 0
<Medium>: -8 til +8; 0
<Lav>: -8 til +8; 0
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Tonerbesparelse>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Nuancer>
<Standard>, <Høj 1>, <Høj 2>
Ja
Ja
Ja
B
Indstillinger for Printerindstillinger
<Opløsning>
<1200 dpi>, <600 dpi>
Ja
Ja
Ja
B
Indstillinger for Printerindstillinger
<Skarphed (foto)>
-1 til +3; 0
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Særlig udjævningstilstand>
<Indstilling 1>, <Indstilling 2>, <Indstilling 3>, <Indstilling 4>, <Indstilling 5>, <Indstilling 6>
Ja
Ja
Ja
B
Indstillinger for Printerindstillinger
<Tonervolumenkorrektion>
<Normal>, <Grad.prioritering>, <Tekstprioritet>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Linjekontrol>
<Res. prioritering>, <Grad.prioritering>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Breddejustering>
<Breddejustering>: <Til>, <Fra>
<Mål med breddejustering>*1: <Tekst>, <Linje>, <Tekst og linje>, <Alle>
Ja
Ja
Ja
B
Indstillinger for Printerindstillinger
<Avanceret udjævning>
<Avanceret udjævning>: <Fra>, <Niveau 1>, <Niveau 2>
<Anvend på grafik>: <Til>, <Fra>
<Anvend på tekst>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Udjævning af farveforløb>
<Udjævning af farveforløb>: <Fra>, <Niveau 1>, <Niveau 2>
<Anvend på grafik>: <Til>, <Fra>
<Anvend på billeder>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Fremhæv tekst for sort-hvid printning>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Layout>
<Binding Location>
<Long Edge>, <Short Edge>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Gutter>
-50,0 mm til +50,0 mm; 0,0 mm
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Offset Short Edge (Front)>
-50,0 mm til +50,0 mm; 0,0 mm
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Offset Long Edge (Front)>
-50,0 mm til +50,0 mm; 0,0 mm
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Offset Short Edge (Back)>
-50,0 mm til +50,0 mm; 0,0 mm
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Offset Long Edge (Back)>
-50,0 mm til +50,0 mm; 0,0 mm
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Auto Error Skip>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Timeout>
<Timeout>: <On>, <Off>
<Timeout>: 5 til 300 sekunder; 15 sekunder
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Personality>*1
<Auto>, <PS>, <PCL>, <Imaging>, <PDF>, <XPS>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Mode Priority>*1
<None>, <PS>, <PCL>, <PDF>, <XPS>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Auto Select>*1
<PS>: <On>, <Off>
<PCL>: <On>, <Off>
<XPS>: <On>, <Off>
<Imaging>: <On>, <Off>
<PDF>: <On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Farvetilstand>
<Auto (Farve/Sort/hvid)>, <Sort/hvid>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Komprimeret billedoutput>
<Output>, <Visningsfejl>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Initialize>
<Yes>, <No>
Ja
Ja
Nej
Nej
-
*1
Indikerer at valgmulighederne kun bliver vist, hvis det nødvendige tilbehørsprodukt er monteret og klar til brug, eller den relevante indstilling er angivet.
7HY0-0CS