PCL

Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Paper Save>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Orientation>
<Portrait>, <Landscape>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Font Source>
<Internal>, <Soft/External>
Ja
Ja
Nej
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Font Number>
0 til 104; 0 (hvis indstillingen for skrifttypekilden er Internal.)
1 til 999; 1 (hvis indstillingen for skrifttypekilden er Soft/External.)
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Point Size>*1
4,00 til 999,75 <point>; 12,00 <point>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Pitch>*1
0,44 til 99,99 <cpi>; 10,00 <cpi>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Form Lines>
5 til 128 <lines>; 64 <lines>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Character Code>
<ARABIC8>, <DESKTOP>, <GREEK8>, <HEBREW7>, <HEBREW8>, <ISO4>, <ISO6>, <ISO11>, <ISO15>, <ISO17>, <ISO21>, <ISO60>, <ISO69>, <ISOCYR>, <ISOGRK>, <ISOHEB>, <ISOL1>, <ISOL2>, <ISOL5>, <ISOL6>, <ISOL9>, <LEGAL>, <MATH8>, <MCTEXT>, <MSPUBL>, <PC8>, <PC8DN>, <PC8GRK>,<PC8TK>, <PC775>, <PC850>, <PC851>, <PC852>, <PC858>, <PC862>, <PC864>, <PC866>, <PC1004>, <PIFONT>, <PSMATH>, <PSTEXT>, <ROMAN8>, <ROMAN9>, <VNINTL>, <VNMATH>, <VNUS>, <WIN30>, <WINARB>, <WINBALT>, <WINCYR>, <WINGRK>, <WINL1>, <WINL2>, <WINL5>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Custom Paper>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Unit of Measure>*1
<Millimeters>, <inches>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<X dimension>*1
127,0 mm til 355,6 mm; 355,6 mm
Ja
Ja
Ja
B
Indstillinger for Printerindstillinger
<Y dimension>*1
76,2 mm til 216,0 mm; 216,0 mm
Ja
Ja
Ja
B
Indstillinger for Printerindstillinger
<Append CR to LF>
<Yes>, <No>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Enlarge A4 Print Width>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Gråtoner>
<Err Diffusion(600dpi Only)>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
B
Indstillinger for Printerindstillinger
<Tekst>: <Opløsning>, <Nuancer>
<Grafik>: <Opløsning>, <Nuancer>
<Billede>: <Opløsning>, <Nuancer>
<Tilpasningsmetode>
<Generel>, <Perceptuel>, <Kolorimetrisk>, <Livagtigt foto>, <Hent profil>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Gråkompensation>
<Tekst>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
B
Indstillinger for Printerindstillinger
<Grafik>: <Til>, <Fra>
<Billede>: <Til>, <Fra>
<BarDIMM>
<Aktivér>, <Deaktivér>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<FreeScape>*1
<Off>, <~>, <">, <#>, <$>, </>, <\>, <?>, <{>, <}>, <|>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
*1
Indikerer at valgmulighederne kun bliver vist, hvis det nødvendige tilbehørsprodukt er monteret og klar til brug, eller den relevante indstilling er angivet.
7HY0-0CW