Utility

Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Initialize PCL Storage>
<Yes>, <No>
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Initialize PS Storage>
<Yes>, <No>
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Reset Printer>
<Yes>, <No>
Ja
Ja
Nej
Nej
-
7HY0-0E2