XPS

Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Paper Save>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Tilpasningsmetode>
<Generel>, <Perceptuel>, <Kolorimetrisk>, <Livagtigt foto>, <Hent profil>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Fotokorrektion (kun farve))>
<Photo Optimizer PRO>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Korrektion af røde øjne>
<Korrektion af røde øjne>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Korrektionsniveau for røde øjne>*1: <Svagt>, <Standard>, <Kraftigt>
<Ansigtslysner>
<Ansigtslysner>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Ansigtslysnerniveau>*1 : <Svagt>, <Standard>, <Kraftigt>
<Halftones>
<Err Diffusion(600dpi Only)>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
B
Indstillinger for Printerindstillinger
<Tekst>: <Nuancer>, <Opløsning>
<Grafik>: <Nuancer>, <Opløsning>
<Billede>: <Nuancer>, <Opløsning>
<Gråkompensation>
<Tekst>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
B
Indstillinger for Printerindstillinger
<Grafik>: <Til>, <Fra>
<Billede>: <Til>, <Fra>
<Gråskalakonvertering>*1
<Tekst>: <sRGB>, <NTSC>, <Ensartet RGB>
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Printerindstillinger
<Graphics>: <sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
<Image>: <sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
*1
Indikerer at valgmulighederne kun bliver vist, hvis det nødvendige tilbehørsprodukt er monteret og klar til brug, eller den relevante indstilling er angivet.
7HY0-0E1