Print

Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Tvungen Hold>
<Til>, <Fra>
Når <Til> er valgt:
<Godkend/Afvis>, <Registrér>, <Detaljer/Redigér>, <Slet>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Joblagringsperiode>
10, 20, 30 min., 1, 2, 3, 6, 12 t, 1, 2, 3 dage
Ja
Ja
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Slet job efter print>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Inkludér domæne som betingelse for brugergenkend.>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Vis andre brugerjob>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Begræns sletning af andre brugerjob>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Match case for brugernavn>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Indstillinger for visning af jobliste>
<Personlig>: <Til>, <Fra>
<Delt>: <Til>, <Fra>
<Gruppe>: <Til>, <Fra>
Når to eller flere af person/delt/gruppe er indstillet til <Til>:
<Personlig>, <Delt>, <Gruppe>
Ja
Ja
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Indstillinger for advarsler ved tilbageholdte job>
<Vis advarsel på Skærmbilledet Jobliste>: <Til>, <Fra>
<Vis advarsel ved start af print>: <Til>, <Fra>
Når <Til> er valgt:
<Hvis printjob med et bestemt antal sider eller flere er inkluderet>: <Til>, <Fra> (1 til 100 til 9999)
<Hvis 1-sidede printjob er inkluderet>: <Til>, <Fra>
<Hvis Farveprintjob er inkluderet>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Pinkodeindstillinger for sikre printjob>
<Kræv pinkode for print/visning af brugerjob>: <Til>, <Fra>
<Kræv pinkode for sletning af job>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Aktivér automatisk printfunktion ved indlogning>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Automatisk print af brugers job ved indlogning>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
7HY0-0E6