Send

Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Leveringsrapport>
<Brugers sende/modtage-dataliste>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<Faxbrugers dataliste>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<Fællesindstillinger>
<Registrér favoritindstillinger>
Bekræft indstillinger
Ja
Ja
Nej
C
Favoritindstillinger
Vælg placering: <M1> til <M18>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritindstillinger
<Vis kommentarer>:
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Navn>, <Kommentar>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritindstillinger
<Redigér favoritindstillinger>
Vælg knappen: <M1> til <M18>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritindstillinger
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Vis kommentarer>:
<Til>, <Fra>
<Slet>, <Kontrollér indhold>, <Omdøb>
<Skærmbillede til bekræftelse for favorittast>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Standardskærm>
<Standard>, <Hurtigkald>, <Favoritindstillinger>, <Adressebog>
Ja
Ja
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Begræns brug af Adressebog>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Skift standardindstillinger>
<Registrér>, <Initialisér>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritindstillinger
<Registrér funktionsgenveje>
<Genvej 1>:
<2-sidet original>, hver tilstand, <Ikke tildelt>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritindstillinger
<Genvej 2>:
<Orig. indhold Retning>, hver tilstand, <Ikke tildelt>
<TX-resultatrapport>
<Kun ved fejl>, <Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
Når <Kun ved fejl> er valgt:
<Tillad print fra Muligheder>: <Til>, <Fra>
<Rapport med afsendt billede>: <Til>, <Fra>
Når <Til> er valgt:
<Rapport med afsendt billede>: <Til>, <Fra>
Når <Fra> er valgt:
<Tillad print fra Muligheder>: <Til>, <Fra>
<Rapport med afsendt billede>: <Til>, <Fra>
<Kommunikationsstyringsrapport>
<Print/Send for alle angivne transmissionsnr.>: <Print>, <Send>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
Antal transmissioner: 100 til 1000
<Print/send på angivet tidspunkt>: <Print>, <Send>, <Fra>
Angiv printtidspunkt: 00:00 til 23:59
<Print Sende-/Modtagejob hver for sig>: Til, Fra
<Modtager>
<Afsenders Terminal-ID>
<Print>, <Print ikke>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Printplacering>: <Indenfor billedområde>, <Udenfor billedområde>
<Skærmbilledet modtagerenhedsnavn>: <Til>, <Fra>
<Markér nr. som>: <Fax>, <TLF>
<Slet fejlsendte job>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Antal gentagne forsøg>
0 til 3 til 5 gang
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Datakompressionsforhold>
<Højt forhold>, <Normal>, <Lavt forhold>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<YCbCr-AFS-gammaværdi>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Brug datadel. i klumper ved afs. med WebDAV>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Bekræft TLS-certifikat for afs. med WebDAV>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
Når <Til> er valgt:
<CN>: Til, Fra
<Bekræft TLS-certifikat for FTPS-afsendelse>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
Når <Til> er valgt:
<CN>:Til, Fra
<Begræns nye destinationer>
<Fax>: <Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<E-mail>: <Til>, <Fra>
<I-fax>: <Til>, <Fra>
<Fil>: <Til>, <Fra>
<Tilføj altid Enhedssignatur til Send>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
Når <Til> er valgt:
<Begræns filformater>: <Til>, <Fra>
<Begræns e-mail til Send til mig selv>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Begræns filafsendelse til personlig mappe>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Specifikationsmetode til personlig mappe>
<Hjemmemappe>, <Registrér for hver bruger>, <Brug loginserver>
Ja
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
Når <Hjemmemappe> er valgt:
<Inds>, <Brug godk.info for hver bruger>
<Indstil>: <Protokol>(<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Værtsnavn>, <Mappesti>
Når <Brug loginserver> er valgt:
<Brug godk.info for hver bruger>
<Begræns genafsendelse fra log>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Arkivering af TX-dokument>
<Brug Arkivering af TX-dokument>:<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
Når <Til> er valgt:
<Placering af backup>: Vælg adresser, adressedetaljer, registrer adresser
<Mappenavn>: <Afsenderinformation>, <Dato>, <Fra (Opret ikke)>
<Filformat>: <TIFF>, <PDF>
<Vis meddelelse, når job er godkendt>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Job, som skal annulleres, når der trykkes på Stop>
<Sidste modtagne job>, <Job sendes>
Ja
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<E-mail-/I-faxindstillinger>
<Enhedens navn>
Registrér enhedens navn
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Kommunikationsindstillinger>
<E-mailadresse>: Angiv e-mailadressen
Ja
Ja
Ja
A
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<SMTP-server>: Angiv SMTP-serveren
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Anv POP-modt>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Brug SMTP-modt.>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<POP-server>: Angiv POP-serveren
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<POP-loginnavn>: Angiv POP-login-navnet
Ja
Ja
Ja
A
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<POPpassword>: Angiv POP-passwordet
Ja
Ja
Ja
A
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<POP-interval>: 0 til 99 minutter
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<SMTP-afsendelse>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<SMTP-modt.>: <Altid TLS>, <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<POP>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<POP-godkendelsesmetode>: <Standard>, <APOP>, <POPGODK.>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<SMTP Autentificering(SMTP AUTH)>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<POP-godkendelse inden afsendelse>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Vis Godkendelsesskærm ved afsendelse>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Angiv portnummer for SMTP TX/POP RX>
<SMTPafsendelse>: 1 til 25 til 65535
<POP RX>: 1 til 110 til 65535
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<S/MIME-indstillinger>
<Krypteringsindstillinger>: <Kryptér altid>, <Kryptér kun ved certifikat>, <Kryptér ikke>
<Tilføj digitale signaturer>: <Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Vælg detaljer>:
<Krypteringsalgoritme>: <3DES>, <AES128>, <AES256>
<Signaturalgoritme>: <SHA1>, <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
<Bekræft sign. ved modtag.>: <Til>, <Fra>
<Print sign. ved modtag.>: <Til>, <Fra>
<Bekræft TLS-certifikat for SMTP-afsendelse>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
Når <Til> er valgt:
<CN>: Til, Fra
<Bekræft TLS-certifikat for POP-afsendelse>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
Når <Til> er valgt:
<CN>: Til, Fra
<Største datamængde ved afsendelse>
0 til 3 til 99 MB
Ja
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Standardemne>
Angiv emnet, Vedhæftet billede
Ja
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Angiv godkendt bruger som Svar-til>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Angiv godkendt bruger som afsender>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Tillad ikke-registr. brugere at sende e-mail>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Fuldstatusafsend. Timeout>
1 til 24 til 99 t
Ja
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Print MDN/DSN ved modtagelse>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Brug Send via server>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Tillad ikke MDN via server>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Begræns domæne for modtager>
<Begræns afs. til domæner>: <Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
Når <Til> er valgt:
<Registrér>, <Detaljer/Redigér>, <Slet>
<Autofuldfør ved indtastning af e-mailadresser>
<Fra>, <Adressebog (Lokal)>, <LDAPserver>
Ja
Nej
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Auto tilføjelse af angivet domæne til dest. u/domæne>
<Domænenavn>
<Ved afsendelse af e-mail>: <Til>, <Fra>
<Ved afsendelse af I-fax>: <Til>, <Fra>
Ja
Nej
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Faxindstillinger>
<Registrér favoritindstillinger>
Bekræft indstillinger
Ja
Ja
Nej
C
Favoritindstillinger
Vælg placering: <M1> til <M18>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritindstillinger
<Vis kommentarer>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Navn>, <Kommentar>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritindstillinger
<Redigér favoritindstillinger>
Vælg knappen: <M1> til <M18>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritindstillinger
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Vis kommentarer>: <Til>, <Fra>
<Slet>, <Kontrollér indhold>, <Omdøb>
<Skærmbillede til bekræftelse for favorittast>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Standardskærm>
<Standard>, <Hurtigkald>, <Favoritindstillinger>, <Adressebog>
Ja
Ja
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Begræns brug af Adressebog>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Skift standardindstillinger>
<Registrér>, <Initialisér>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritindstillinger
<Registrér funktionsgenveje>
<Genvej 1>:
<Tæthed>, hver tilstand, <Ikke tildelt>
Ja
Ja
Nej
C
Favoritindstillinger
<Genvej 2>:
<Originaltype>, hver tilstand, <Ikke tildelt>
<Genvej 3>:
<2-sidet original>, hver tilstand, <Ikke tildelt>
<Genvej 4>:
<Preview>, hver tilstand, <Ikke tildelt>
<Registrér afsendernavn (TTI)>
<Registrér/Redigér>, <Slet>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Brug godk. brugernavn som afsender>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Læg røret på-alarm>*1
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<ECM-AFS>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Vælg pauselængde>
1 til 4 til 15 sek.
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Automatisk genopkald>*2
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Vælg detaljer>:
<Antal genopkald>: 1 til 2 til 10 gang
<Interval f. genopk.>: 2 til 99 minutter
<Genopkald ved sendefejl>: <Fejl og 1. side>, <Alle sider>, <Fra>
<Kontrollér klartone før afsendelse>*2
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Fax TX-resultatrapport>
<Kun ved fejl>, <Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
Når <Kun ved fejl> er valgt:
<Rapport med afsendt billede>: <Til>, <Fra>
Når <Til> er valgt:
<Rapport med afsendt billede>: <Til>, <Fra>
<Faxaktivitetsrapport>
<Print/Send for alle angivne transmissionsnr.>: <Print>, <Send>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
Antal transmissioner: 40 til 1000
<Print/send på angivet tidspunkt>: <Print>, <Send>, <Fra>
Angiv printtidspunkt: 00:00 til 23:59
<Print Sende-/Modtagejob hver for sig>: Til, Fra
<Modtager>
<Angiv linje>
<Linje 1>
-
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Registrér enhedens telefonnummer>
Angiv brugertelefonnummer
Ja
Nej
Ja
A
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Enhedens navn>
Angiv enhedens navn
Ja
Nej
Ja
A
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Startsendehastighed>
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
Ja
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Indstillinger for R-tasten>
<PSTN>, <PABC>
Når <PABC> er valgt:
<Præfiks> (højst 20 cifre), <Pålægning>
Ja
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Bekræft indtastet faxnummer>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Tillad AFS-faxdriver>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Bekræft inden afsendelse, når faxmodt. er inkluderet>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
Når <Til> er valgt:
<Kun til rundsending>, <Alle>
<Begræns rundsending, når faxmodtager er inkluderet>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Indstillinger for fjernfax>
<Brug fjernfax>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Autojustér kommunikationshastighed ved brug af VoIP>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
*1
Indikerer elementer, der kun kan vælges, når det valgfrie håndsæt er tilsluttet til maskinen.
*2
Indikerer enheder, der måske ikke vises på skærmbilledet Indstillinger/Registrering eller som kan have en anden standardindstilling, afhængigt af regionen.
7HY0-0E3