Dataadministration

Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Importér/Eksportér>
<Importér fra USB-hukommelse>
<Gem resultat af import på enhed>: <Til>, <Fra>
<Gem resultat af import på USB>: <Til>, <Fra>
<Dekrypteringspassword>
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Eksportér til USB-hukommelse>
<Krypteringspassword>
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Resultatrapport for import>
<Ja>, <Nej>
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Begræns Import/eksport fra webtjenester>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Initialisér alle data/indstillinger>
<Ja>, <Nej>
Nej
Nej
Nej
Nej
-
7HY0-0EE