Enhedsadministration

Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Informationer om enhedsindstillinger>
<Enhedsnavn>
Nej
Nej
Ja
A
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Placering>
Nej
Nej
Ja
A
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Import/Eksport fra Address Book Management-softw.>
<Til>, <Fra>
Når <Til> er valgt:
<Brug brugergodkendelse ved import>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Bekræft enhedssignaturcertifikat>
<Version>, <Serienummer>, <Signaturalgoritme>, <Udstedt til>, <Startdato for gyldighed>, <Slutdato for gyldighed>, <Udsteder>, <Offentlig nøgle>, <Certifikatnøgle>, <Udstedt til (alt. navn)>, <Verificér certifik.>
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<Indstillinger for certifikat>
<Generér nøgle>
<Generér nøgle til netværkskomm.>
<Nøglenavn>
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<Signaturalgoritme>: <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<Nøglealgoritme>: <RSA>, <ECDSA>
Ja
Ja
Ja
Nej
-
Når <RSA> er valgt:
<Generér nøgle: Indstillinger for nøglelængde (bit)>: <512>, <1024>, <2048>, <4096>
Ja
Ja
Ja
Nej
-
Når <ECDSA> er valgt:
<Generér nøgle: Indstillinger for nøgletype>: <P256>, <P384>, <P521>
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<Startdato for gyldighed>: Dato, måned, år (01/01/2000 – 31/12/2037)
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<Slutdato for gyldighed>: Dato, måned, år (01/01/2000 – 31/12/2037)
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<Land/Område>: Lande/regionsnavn og -kode
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<Område>
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<By>
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<Organisation>
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<Organisationsenh.>
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<Fællesnavn> (IP-adresse for maskinen eller FQDN (maksimalt 41 tegn))
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<Generér/Opdatér Enhedssignaturnøgle>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
C
Nøgleindstillinger
<Generér/Opdatér adgangsnøgle>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<Liste med nøgler og certifikater>
<Liste over nøgler og certifikater til bruger>*2
<Certifikatdetaljer>: (<Version>, <Serienummer>, <Signaturalgoritme>, <Udstedt til>, <Startdato for gyldighed>, <Slutdato for gyldighed>, <Udsteder>, <Offentlig nøgle>, <Certifikatnøgle>, <Udstedt til (alt. navn)>, <Verificér certifik.>)
Ja
Ja
Ja
C*3*4
Indstillinger for Certifikat/Liste med certifikattilbagekaldelse (CRL)
<Slet>
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<Nøgle-og certifikliste til denne maskine>*2
<Certifikatdetaljer>: (<Version>, <Serienummer>, <Signaturalgoritme>, <Udstedt til>, <Startdato for gyldighed>, <Slutdato for gyldighed>, <Udsteder>, <Offentlig nøgle>, <Certifikatnøgle>, <Udstedt til (alt. navn)>, <Verificér certifik.>)
Ja
Ja
Ja
C*3*4
Indstillinger for Certifikat/Liste med certifikattilbagekaldelse (CRL)
<Slet>
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<Vis brugsplacering> (Nøgle og certifikat)
Ja
Ja
Ja
C
Indstillinger for Certifikat/Liste med certifikattilbagekaldelse (CRL)
<CA-certifikatliste>
<Certifikatdetaljer>: (<Version>, <Serienummer>, <Signaturalgoritme>, <Udstedt til>, <Startdato for gyldighed>, <Slutdato for gyldighed>, <Udsteder>, <Offentlig nøgle>, <Certifikatnøgle>, <Udstedt til (alt. navn)>, <Verificér certifik.>)
Ja
Ja
Ja
C*3
Indstillinger for Certifikat/Liste med certifikattilbagekaldelse (CRL)
<Slet>
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<Liste med certifikattilbagekaldelse (CRL)>
<Detaljer for CRL>: <Version>, <Signaturalgoritme>, <Gyldig fra>, <Næste opdatering>, <Udsteder>, <Serienummerliste>
Ja
Ja
Ja
C*3
Indstillinger for Certifikat/Liste med certifikattilbagekaldelse (CRL)
<Slet>
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<Registrér nøgle og certifikat>
<Registrér>
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<Slet>
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<Registrér CA-certifikat>
<Registrér>
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<Slet>
Ja
Ja
Ja
Nej
-
<Indst. for OCSP (Online Certificate Status Protocol)>
<Anvend OCSP (Online Certificate Status Protocol)>: <Til>, <Fra>
Når <Til> er valgt:
<Verifikationsniveau f. certifikat>:
<Aktivér ubekræftede certifikater>: <Til>, <Fra>
<Indstillinger for OCSP Responder>:
<URL>: <Hent fra Certifikat>, <Brugerdefineret>, <Hent fra Cert./Brugerdef.>
<Brugerdefineret URL>
<Timeout for kommunikation>: 1 til 3 til 30 sek.
Ja
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Vis jobstatus før godkendelse>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Begræns adgang til andre brugerjob>
<Kopi/Print>: <Til>, <Fra>
<Send>: <Til>, <Fra>
<Modtag>: <Til>, <Fra>
<Gem>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Vis Joblog>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
Når <Fra> er valgt:
<Hent Joblog med Adminstrationssoftware>: <Tillad>, <Tillad ikke>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Gem auditlog>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Hent Netværksautentificeringslog>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Gem log for tastbetjening>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Begræns adgang for servicetekniker>
<Til>, <Fra (Godk. påkrævet)>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Synkronisér Brugertilpassede indstillinger (Klient)>
Før synkronisering: <Aktivér>, <Pause>
Efter synkronisering: <Deaktivér>, <Genoptag>
Nej
Nej
Ja
Nej
-
<Administrér personlige indstillinger>
<Tillad brug af Personlige indstillinger>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Handling, når maks. antal brugere er overskredet>
<Slet ældste brugerindstillinger>, <Fjern nye brugerindstillinger>
Nej
Nej
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Brug standardskærm efter opstart/gendannelse>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Brug NFC-kortemulering>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Forbyd initialisering af administratorpassword>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Begræns handlinger med Speciel status>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Indstill. for opl. om forbrug til fjern-UI/Toner Status>
<Vis knap til køb af forbrugsstoffer i fjern-UI>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Brug Toner Status>
<Til>, <Fra>
Når <Til> er valgt:
<Vis knap til køb af forbrugsstoffer>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Canon Genuine Mode>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
-
-
*1
Importerer de registrerede distributionsmodtagere.
*2
Indikerer at valgmulighederne kun bliver vist hvis det nødvendige tilbehør er monteret og klar til brug.
*3
Understøtter kun algoritmer, der kan importeres fra Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening).
*4
Nøgler og certifikater eksporteres i PKCS#12-formatet.
7HY0-0EA