Sikkerhedsindstillinger

Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Godkendelses-/passwordindstillinger>
<Godkendelsesfunktionsindstillinger>
<Forbyd godkendelse ved brug af Afdelings-ID og PIN>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Indstillinger for Lockout>
<Aktivér lockout>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
Når <Til> er valgt:
<Lockout-grænse>: 1 til 10 gang
<Lockout-periode>: 1 til 60 min.
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Password-indstillinger>
<Forbyd at skjule Godkendelsespassword>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Vis advarsel, når standard password bliver brugt>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Tillad brug af standard password for Fjernadgang>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Indstillinger for mindste længde>
<Til> (1 til 32 tegn), <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Indstillinger for gyldighedsperiode>
<Til> (1 til 180 dage), <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Forbyd brug af 3 el. flere af samme på hin. følg. tegn>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Brug mindst 1 stort bogstav>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Brug mindst 1 lille bogstav>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Brug mindst 1 ciffer>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Brug mindst 1 symbol>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Krypteringsindstillinger>
<Forbyd brug af svag kryptering>
<Til>, <Fra>
<Til> er valgt:
<Forbyd brug af nøgle/certifikat med svag kryptering>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Formatkrypteringsmetode til FIPS 140-2>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Indstillinger for Systemgodkendelse>
<Kontrollér system ved opstart>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<McAfee Embedded Control>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
7HY0-0EF