Tilgængelighed

Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Indstillinger for tastgentagelse>
<Standard>, <Lidt langsom>, <Langsom>
Ja
Ja
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Invertér skærmfarver>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Anvend strygefunktion>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
7HY0-0C7