Visningsindstillinger

Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Importér alt-funktion" under Importér alt-funktion.
Element
Beskrivelse af indstilling
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan ikke indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Importér alt-funktion
Navn på element ved eksport med Remote UI
<Standardskærm efter opstart/gendannelse>
<Hjem>, <Kopi>, <Fax>*1, <Scan og send>, <Scan og gem>, <Se gemte filer>, <Fax/I-fax indbakke>, <Remote Scanner>, <Vejledning>, <Indstillinger for Dest./Videres.>, <Print>, <Update Firmware>, <WSD-scan>, <Scan for Mobile>, <Mobilportal>
Nej
Nej
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Åbn skærmen Statusmonitor>: <Til>, <Fra>
<Standardskærm (Statusmonitor)>
<Standardstatustype>: <Kopi/Print>, <Send>, <Modtag>, <Gem>, <Forbrugsstoffer/Andet>
Ja
Ja
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Status/Log>: <Jobstatus>, <Joblog>
<Detaljer> (<Kopi/Print>, <Jobstatus>): <Print>, <Kopi>
<Detaljer> (<Send>, <Jobstatus>): <Send>, <Fax>
<Detaljer> (<Modtag>, <Jobstatus>): <Fax>, <Videresend>
<Detaljer> (<Kopi/Print>, <Joblog>): <Kopi>, <Printer>, <Lokalt print>, <Modtaget jobprint>, <Print rapport>
<Detaljer> (<Send>, <Joblog>): <Send>, <Fax>
<Detaljer> (<Modtag>, <Joblog>): <Modtag>, <Fax>
<Vis faxfunktion>*1
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Aktivér fax i scannings- og sendefunktion>: <Til>, <Fra>
<Visningsindstillinger for lagringsplacering>
<Netværk>: <Til>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Hukommelsesmedie>: <Til>, <Fra>
<Skift Sprog/tastaturskift>
<Sprog>, <Tastaturlayout>
Ja
Ja
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Vis knappen til Skift Sprog/tastaturskift>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Brug tastaturets Shift Lock-funktion>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Registrerede tegn for tastatur>
<Registrér/Redigér>, <Slet>
Ja
Ja
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Vis meddelelse om resterende papir>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Status for Antal kopier/Jobvarighed>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Meddel om at rense original scanningsområde>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Valg af Papirtype Skærmprioritet>
<Enkel>, <Detaljeret>
Ja
Ja
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Skift indtastning mm/tommer>
<Millimeter>, <Tommer>
Ja
Ja
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Bekræft ved ilægning af papir i papirskuffe>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Vis indlogget brugernavn>
<Ved skærmens top> (<Brugernavn>, <Vis navn>), <Ved skærmens bund>, <Fra>
Nej
Nej
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Vis fejlmeddelelsen Resterende toner>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Slet meddelelse om resterende toner>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
C
-
<Indstillinger for visning af IP-adresse>
<Til>, <Fra>
Nej
Ja
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Vis Scan for Mobile>
<Til>, <Fra>
Nej
Ja
Nej
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Vis Mobilportal>
<Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Vis QR-kode på Mobilportal>
<Til>, <Fra>
Nej
Ja
Ja
C
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
<Timing af meddelelse om spildtonerpatronudskiftning>
<Standard>, <Brugerdefineret>
Ja
Ja
Nej
B
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
Når <Brugerdefineret> er valgt:
<Specificer resterende tonerniveau>: 2 til 20 til 99 %
<Meddelelse om udskiftning af spildtonerbeholder>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
B
Grundlæggende oplysninger om indstillinger/registrering
*1: Indikerer et element, der kun bliver vist, hvis det nødvendige ekstraudstyr er monteret og klar til brug.
7HY0-0C3