Anvendelse af andre maskiner og andet hukommelsesmedie

Maskinen kan direkte anvende data lagret på andre Canon-maskiner, der er tilsluttet til netværket, og data lagret på hukommelsesmediet. Dette gør det muligt at printe data og udføre mappe- og filfunktioner. Dokumenter kan også scannes med maskinen og lagres direkte på en anden maskine eller et andet hukommelsesmedie.
Anvendelse af maskiner tilsluttet til netværket
Ved registrering af følgende placeringer som forbindelser for maskinen kan du få direkte adgang til dem og anvende dem på maskinen.
Delt område (Avanceret område) for en anden Canon-maskine
Windows-server
Du kan anvende Windows-serverens filhåndtering direkte eller Avanceret område på en anden maskine. Anvendelse af anden maskine eller andet servernetværk
Anvendelse af hukommelsesmedie såsom USB-hukommelse
Du kan også anvende dataene på en computer, der ikke er tilsluttet til netværket via hukommelsesmedier, som er kompatible med USB-standarden. Klargøring er nødvendigt for anvendelse af hukommelsesmedie. Brug af hukommelsesmedier
7HY0-07C