Brug af hukommelsesmedier

Du kan sætte hukommelsesmediet direkte i maskinen og anvende det.
Hukommelsesmedier, der er kompatible med USB 2.0-standarden understøttes. Hukommelsesmedier i FAT32/exFAT-format understøttes.
Følgende enheder og anvendelsesmetoder understøttes ikke.
Hukommelsesmedier med sikkerhedsfunktioner
Kortlæsere tilsluttet via USB
USB-udvidelseskabler eller USB-hubs

Klargøring til brug af hukommelsesmedie

Ved anvendelse af hukommelsesmedie skal du udføre følgende klargøring på forhånd.

Visning af hukommelsesmediet som lagringsplacering

(Indstill./Registrer) <Præferencer> <Visningsindstillinger> <Visningsindstillinger for lagringsplacering> <Hukommelsesmedie> <Til>

Aktivering af hukommelsesmedie for scanning/printning

Ved brug af scanningsfunktionen
(Indstill./Registrer) <Funktionsindstillinger> <Gem/tilgå filer> <Indstillinger for huk.medier> <Brug scannings/printfunktion> <Brug scanningsfunktionen> <Til>
Ved brug af printningsfunktionen
(Indstill./Registrer)  <Funktionsindstillinger> <Gem/tilgå filer>  <Indstillinger for huk.medier>  <Brug scannings/printfunktion>  <Brug printfunktion>  <Til>
Hvis hukommelsesmediet ikke genkendes, selvom det er tilsluttet korrekt, skal du indstille <Brug AddOn-driver til USB-lagringsenhed> til <Fra>. <Brug AddOn-driver til USB-lagringsenhed>
Visning af genvej til tilgængelige funktioner, når hukommelsesmediet er isat
Indstil <Angiv mulighed, når hukommelsesmedie tilsluttes> til <Til>. Når hukommelsesmediet er isat, vises en skærm som den følgende, og de tilsvarende funktioner kan udføres øjeblikkeligt. <Angiv mulighed, når hukommelsesmedie tilsluttes>
*For at få vist genveje skal du sætte hukommelsesmediet i efter annullering af dvaletilstand. Afbrydelse af dvaletilstand

Indsættelse/fjernelse af hukommelsesmedie

Hvis hukommelsesmediet indsættes forkert eller i forkert retning, kan det medføre problemer med maskinen eller hukommelsesmediet.

Indsættelse af hukommelsesmedie

Indsæt USB-hukommelsen i USB-porten på højre side af maskinen, så den vender rigtigt.

Fjernelse af hukommelsesmedie

1
Tryk på , vælg det hukommelsesmedie, der skal fjernes, og tryk på <Fjern>.
2
Ved visning af meddelelsen <Klar til sikkert at fjerne hukommelsesmediet.> skal du fjerne hukommelsesmediet.

Scanning af dokumenter og lagring på hukommelsesmedie

1
Sæt hukommelsesmediet ind i USB-porten på maskinen. Indsættelse/fjernelse af hukommelsesmedie
2
Anbring originalen. Placering af originaler
3
Tryk på <Scan og gem> <Hukommelsesmedie>.
Det tilsluttede hukommelsesmedie vises.
4
Vælg hukommelsesmediet.
For at gå et mappeniveau tilbage skal du trykke på <Op>.
Du kan trykke på <Tjek medieinfo.> <Detalj.> for at kontrollere oplysningerne om hukommelsesmediet.
5
Vis den mappe, der skal lagres i, og tryk på <Scan>.
Indstillingsskærmen for scanning vises.
Du kan trykke på <Navn> eller <Dato/Tid> for at sortere i visningen.
I <Betjening af mapper> kan du kontrollere oplysningerne for en mappe, omdøbe en mappe, oprette en ny mappe eller slette en mappe.
Tryk på for at opdatere visningen.
6
Konfigurér scanningsindstillingerne.
Angiv filnavn og filformat, og konfigurér scanningsindstillingerne efter behov. Skærm for scanningsindstillinger i <Scan og gem>
7
Tryk på (Start) for at starte scanning og gemme filen.
Scanningsskærmen vises. Efter endt lagring vises den forbindelse, der blev valgt i trin 5.
For at annullere scanning skal du trykke på <Annullér> eller (Stop).
Hvis du har endnu en original at scanne, skal du anbringe originalen og gentage proceduren i trin 7.
Hvis <Start lagring> vises
Når alle originalerne er blevet scannet, skal du trykke på <Start lagring> for at gemme filen.
Lagringsplaceringen, der blev valgt i trin 5, vises.
8
Bekræft, at filen er blevet gemt.
Hvis du ikke angav et filnavn i trin 6, anvendes den dato og det klokkeslæt, hvor filen blev gemt, som filnavn.
Du kan trykke på <Vis billede> for at kontrollere filens indhold.
Du kan trykke på <Status Monitor> <Gem> <Joblog> for at kontrollere, om filen er blevet gemt korrekt. Hvis <-> vises, er filen ikke blevet gemt korrekt. Gentag trin 7.
9
Fjern hukommelsesmediet korrekt. Indsættelse/fjernelse af hukommelsesmedie
Forkert fjernelse af hukommelsesmediet kan medføre problemer med maskinen eller hukommelsesmediet.

Printning af filer på hukommelsesmedie

1
Sæt hukommelsesmediet ind i USB-porten på maskinen. Indsættelse/fjernelse af hukommelsesmedie
2
Tryk på <Se gemte filer> <Hukommelsesmedie>.
 Det tilsluttede hukommelsesmedie vises.
3
Vælg hukommelsesmediet.
For at gå et mappeniveau tilbage skal du trykke på <Op>.
Du kan trykke på <Tjek medieinfo.> <Detalj.> for at kontrollere oplysningerne om hukommelsesmediet.
4
Vælg filen, der skal printes, og tryk på <Print>.
Du kan vælge op til seks filer i samme mappe at printe sammen. Filerne printes i den valgte rækkefølge.
Du kan fravælge en fil ved at vælge filen igen. For at fravælge alle filer skal du trykke på <Slet det valgte>.
Tryk på <Søg> for at søge efter filer og mapper, der aktuelt vises. For ikke at inkludere undermapper under søgningen skal du vælge <Inkludér ikke undermapper>.
Du kan trykke på <Vis billede> for at kontrollere filens indhold.
Tryk på for at opdatere visningen.
I <Redigér fil> kan du kontrollere oplysningerne om en fil, omdøbe en fil eller slette en fil.
5
Hvis skærmen <Vælg papir> vises, skal du vælge det papir, der skal anvendes.
Hvis ikke, skal du fortsætte til næste trin.
6
Indtast antal kopier, der skal laves ved brug af taltasterne.
Hvis flere filer er valgt, vises <Skift antal kopier>. Tryk på knappen ved ændring af antal kopier.
7
Konfigurér printindstillingerne.
Konfigurér tosidet printning, finishing-indstillinger og andre printindstillinger efter behov.
Du kan ikke printe flere PDF-filer med forskellige adgangskoder samtidigt.
For at printe en PDF-fil med en adgangskode skal du trykke på <Tilvalg> <Password til at åbne dokument> <Krypteringspassword> og indtaste adgangskoden.
For at printe en PDF-fil, der er knyttet til en policeserver skal du trykke på <Tilvalg> <Password til at åbne dokument> <Rettighedspassword> og indtaste brugernavnet og adgangskoden. Skærm for printindstillinger i <Se gemte filer>
8
Tryk på <Start print> .
Skærmen for printning vises. Efter endt printning vises skærmen for valg af fil i trin 4.
Hvis skærmen til indtastning af adgangskode vises, skal du indtaste adgangskoden indstillet i PDF-filen.
For at annullere printning skal du trykke på <Annullér>.
9
Fjern hukommelsesmediet korrekt. Indsættelse/fjernelse af hukommelsesmedie
Forkert fjernelse af hukommelsesmediet kan medføre problemer med maskinen eller hukommelsesmediet.
7HY0-07F