Crearea unui mediu cu două reţele

Aveţi aparate separate în fiecare departament sau în acelaşi birou, din motive de securitate?
Pe lângă conexiunile simple cu o reţea LAN cu fir sau o reţea LAN fără fir, acest aparat acceptă medii cu două reţele, formate fie dintr-o reţea LAN cu fir şi o reţea LAN fără fir, fie dintr-o reţea LAN cu fir şi o altă reţea LAN cu fir, prin intermediul unui adaptor USB-LAN*. Această caracteristică facilitează crearea unor medii de reţea în care angajaţii să utilizeze linia principală şi clienţii să utilizeze o linie secundară, cu funcţionalitate restricţionată. De asemenea, contribuie la reducerea costurilor, deoarece nu este necesar să se instaleze câte un aparat pentru fiecare mediu de reţea.
* Pentru informaţii despre adaptoarele USB-LAN acceptate, contactaţi dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service.
În acest ghid şi în Ghidul utilizatorului, reţeaua LAN cu fir dintr-un mediu cu două reţele este denumită „linie principală”. Reţeaua LAN fără fir sau altă reţea LAN cu fir este denumită „linie secundară”.

Fluxul de setări necesare pentru o reţea dublă

Într-o reţea dublă, linia principală şi linia secundară au setări separate. Această secţiune descrie setările necesare pentru reţeaua de pe linia secundară.
Specificaţi setările de reţea LAN cu fir/LAN fără fir care sunt comune liniei principale şi liniei secundare, după cum este necesar.
Conectarea la o reţea LAN cu fir
Conectarea la o reţea LAN wireless
Etapa 1
Selectaţi <Reţea cu fir + Reţea fără fir> sau <Reţea cu fir + Reţea cu fir>.
Etapa 2
Specificaţi setările de adresă IPv4 de la <Setări adresa IP> din <Setări linie secundară>. Când utilizaţi rutarea statică, setaţi şi o adresă de gateway.
Etapa 3
Efectuaţi aceste setări când utilizaţi o reţea LAN cu fir printr-un adaptor USB-LAN pentru linia secundară.
* Specificaţi setările necesare conform mediului dumneavoastră.
Etapa 4
Înregistraţi numerele de porturi ale funcţiilor de utilizat/restricţionat în setările de firewall ale liniei secundare.
* Specificaţi setările necesare conform mediului dumneavoastră.
Etapa 5
Setaţi rutarea statică atunci când vă conectaţi la o altă reţea prin intermediul unui router.
* Specificaţi setările necesare conform mediului dumneavoastră.
Etapa 6
Efectuaţi aceste setări când efectuaţi comunicaţii de date de sistem specifice, cum ar fi accesarea unui server de distribuire a firmware-ului în medii în care rezolvarea numelor DNS sau conexiunile la reţea printr-un proxy nu pot fi utilizate.
* Specificaţi setările necesare conform mediului dumneavoastră.

Măsuri de precauţie când se utilizează linia secundară

Toate funcţiile de reţea setate în aparat pot fi utilizate pentru linia principală. În schimb, funcţiile care pot fi utilizate cu linia secundară sunt limitate.
Setările pentru serverul DNS şi pentru serverul WINS nu pot fi utilizate în acelaşi timp ca pe linia principală.
Opţiunile <Setări Adresă Server DNS> şi <Setări proxy> din <Setări pentru Comunicare date sistem> pot fi utilizate numai pentru comunicaţii de date de sistem specifice, cum ar fi utilizarea liniei secundare pentru accesarea unui server de distribuire a firmware-ului. Când utilizaţi un server DNS sau un server proxy pentru linia secundară, pentru alte aplicaţii în afară de comunicarea de date de sistem, înregistraţi în setările liniei principale adresele şi numerele de porturi de utilizat cu linia secundară.
Efectuarea setărilor DNS
Setarea unui proxy

Funcţii restricţionate pentru linia secundară

Următoarele funcţii de reţea nu pot fi utilizate cu linia secundară.
Setări de adrese IPv6
Autentificare IEEE802.1X
IPsec
NetBIOS
FTP (mod ACTIV)
Setări opţiune DHCP
Setări actualizare dinamică DNS
Setări difuzare multiplă Discovery
Setarea adresei IP prin AutoIP
Setări de firewall prin filtru de adrese MAC
Navigare utilizând protocolul SMB
Următoarele funcţii şi servicii nu pot fi utilizate, datorită limitărilor de mai sus.
Construirea unui sistem de imprimare/calcul care efectuează conexiuni de server prin intermediul unei aplicaţii AddOn
Construirea unui sistem de autentificare pentru un server Active Directory
Trimiterea fişierelor utilizându-se rezolvarea numelor DNS sau rezolvarea numelor NetBIOS dintr-un protocol SMB sau WebDAV*1
Descoperirea automată a altor imprimante multifuncţionale de pe linia secundară utilizându-se descoperirea cu difuzare multiplă*1
Funcţii precum următoarele, care utilizează adresa IP a liniei principale
[Security Policy Settings]
<Deschideţi Agenda la distanţă>
Importul pe loturi/exportul pe loturi
Mesaj vizual
Color Network ScanGear 2
Universal Print
*1 Specificaţi în mod direct adresa IP.
7SAC-0JS