Panou de control

Această secţiune descrie numele şi utilizările tastelor de pe panoul de control.

Afişajul panoului tactil

Pe lângă ecranul cu setările pentru fiecare funcţie, starea erorii este prezentată şi pe acest afişaj. Utilizarea afişajului panoului tactil

Tasta [Contor/Informaţii despre aparat]

Apăsaţi pentru a prezenta pe afişajul panoului tactil numărul total de pagini utilizate pentru operaţii precum copierea sau imprimarea. De asemenea, puteţi să verificaţi numărul de serie şi adresa IP pentru aparat şi informaţiile despre dispozitiv ale produselor opţionale. Verificarea numărului de pagini pentru copiere/imprimare/fax/scanare

Tasta [Economisire energie]

Apăsaţi pentru a seta aparatul la modul hibernare. Tasta se aprinde când aparatul este în modul hibernare. Intrarea în modul hibernare

Tasta [Pagină de pornire]

Apăsaţi pentru a afişa ecranul Pagină de pornire, care oferă acces la meniul de setări şi la funcţii precum copierea şi scanarea. Personalizarea ecranului <Pagină de pornire>

Tasta [Stop]

Opreşte o lucrare de trimitere sau o lucrare de imprimare. Anularea lucrărilor de transmitere/imprimare

Indicator Eroare

Clipeşte sau stă aprins când apare o eroare precum un blocaj de hârtie.
Dacă indicatorul Eroare clipeşte, urmaţi instrucţiunile care apar pe afişajul panoului tactil. Remedierea problemelor
Dacă indicatorul Eroare menţine o lumină roşie constantă, contactaţi dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service.

Indicator Procesare/Date

Clipeşte în timp ce sunt realizate operaţiuni precum trimitere sau imprimare. Se aprinde în verde când sunt documente originale care aşteaptă să fie procesate.

Marcaj NFC (Near Field Communication)

De asemenea, puteţi utilizaţi funcţii, cum ar fi imprimarea prin mişcarea unui dispozitiv mobil cu Canon PRINT Business instalat peste semn. Conectarea cu dispozitive mobile

Stilou panou tactil

Folosiţi-l când utilizaţi afişajul panoului tactil, cum ar fi la introducerea caracterelor.
7SAC-01S