Intrarea în modul hibernare

Funcţia modului hibernare reduce consumul de energie dezactivând temporar unele operaţii interne ale aparatului. Puteţi pune aparatul în modul de hibernare apăsând pur şi simplu  (Economisire energie) pe panoul de control. Când aparatul este în modul de hibernare, afişajul panoului tactil se stinge şi (Economisire energie) se aprinde. Panou de control
În funcţie de starea şi de condiţiile de operare ale aparatului, este posibil ca aparatul să nu intre în modul hibernare.
Dacă aparatul nu intră în modul de hibernare o perioadă mai mare de timp, se efectuează calibrarea automată pentru a se menţine calitatea imaginii. Calibrarea poate să afecteze durata de viaţă a cartuşului de toner.
Indicatorul Procesare/Date se aprinde intermitent sau menţine o lumină verde constantă chiar dacă aparatul intră în modul hibernare.
Ieşirea din modul Hibernare
Aparatul iese din modul hibernare atunci când se efectuează una dintre următoarele operaţii:
Când se apasă  (Economisire energie) pe panoul de control*1
Când documentele originale sunt aşezate în alimentator
Când se deschide alimentatorul
Când se încarcă sau se scoate hârtie din tava universală*1
Când se deschide sau se închide un capac al aparatului*1
*1 Unele modele de aparate nu acceptă această funcţie.
Dacă doriţi să setaţi intervalul de hibernare automată
Puteţi utiliza setarea <Interval hibernare auto> pentru a plasa automat aparatul în modul hibernare. Dacă doriţi să modificaţi intervalul de timp care trebuie să treacă înainte ca aparatul să intre automat în hibernare, urmaţi procedura de mai jos.
 (Setări/Înregistr.)  <Preferinţe>  <Setări temporizator/energie>  <Interval hibernare auto>   sau pentru a seta cât timp se scurge înainte ca aparatul să intre automat în modul de hibernare  <OK>.
Puteţi seta intervalul de timp pentru intrarea automată în modul hibernare în funcţie de ziua din săptămână. <Temporizator săptămânal hibernare auto>
Consumul energie în modul Hibernare
Puteţi seta cantitatea de energie pe care să o consume aparatul când se află în modul Hibernare. Urmaţi procedura de mai jos pentru a seta cantitatea de energie consumată în modul Hibernare.
 (Setări/Înregistr.)  <Preferinţe>  <Setări temporizator/energie>  setaţi <Utilizare energie în modul hibernare> la <Mic> sau la <Mare>.
7SAC-037