Oprirea aparatului

Această secţiune descrie cum să opriţi aparatul.
Verificaţi starea de funcţionare a aparatului înainte de a-l opri.
Nu opriţi aparatul în timpul utilizării funcţiei Fax/Fax prin Internet. Documentele Fax prin Internet sau fax nu pot fi trimise sau primite când aparatul este oprit.
Dacă pe afişajul panoului tactil este afişat mesajul <Salvare copie date stocate din IU la distanţă...>, nu opriţi aparatul. Acest lucru poate cauza ca aparatul să nu reuşească să realizeze copia de rezervă a datelor stocate.
Dacă aparatul este oprit în timpul scanării sau imprimării, poate apărea un blocaj de hârtie.
Puteţi să opriţi aparatul prin IU la distanţă. Oprirea/repornirea aparatului
1
Apăsaţi pe comutatorul de alimentare.
Până la oprirea completă a aparatului poate să dureze un timp. Nu scoateţi cablul de alimentare până când ecranul şi lămpile nu se sting.
Pentru a porni aparatul, aşteptaţi cel puţin 10 secunde după oprirea sistemului, apoi reporniţi aparatul. Când opţiunea <Setări Pornire rapidă pt.alimentarea generală> este activată, aşteptaţi cel puţin 20 de secunde pentru a reporni aparatul. <Setări Pornire rapidă pt.alimentarea generală>
7SAC-01W