Pornirea aparatului

Această secţiune descrie cum să porniţi aparatul.
1
Verificaţi dacă fişa de alimentare este bine introdusă în priză.
2
Apăsaţi pe comutatorul de alimentare.
Se afişează ecranul de pornire pe ecranul tactil.
Puteţi să selectaţi ecranul care este afişat imediat după pornirea aparatului. <Fol. ecran predefinit după Pornire/Restabilire>
Este posibil ca răspunsul ecranului tactil şi al tastelor de pe panoul de comandă să nu fie optim imediat după pornirea aparatului.
Dacă aparatul este conectat la un computer Mac oprit cu un cablu USB, computerul poate porni automat când porneşte acest aparat. În acest caz, deconectaţi cablul USB de la aparat. Puteţi rezolva această problemă şi dacă folosiţi un hub USB între aparat şi calculator.
7SAC-01U