Despre Agendele aparatului

Agenda locală şi Agenda de la distanţă

Agenda locală: Agenda stocată pe dispozitivul de stocare al aparatului. Această agendă cuprinde următoarele liste de adrese.
Listă de adrese de la 01 la 10
Listă de adrese, buton rapid
Listă de adrese pentru Administrator
Listă de adrese personale
Listă de adrese Grup utilizatori de la 01 la 50
Agenda de la distanţă: Agenda unui alt aparat Canon conectat la acest aparat printr-o reţea. Aceasta poate fi accesată la fel ca Agenda locală pentru a specifica destinaţii.
Pentru a utiliza o Agendă de la distanţă, este necesar să înregistraţi Agenda la distanţă pentru a o accesa de pe aparatul client (<Setare Destinaţie>  <Obţineţi Agenda la distanţă>) şi să deschideţi Agenda de la distanţă pe aparatul server (<Setare Destinaţie>  <Deschideţi Agenda la distanţă>).
Până la opt aparate, inclusiv acest aparat, pot fi conectate în acelaşi timp ca aparate client la aparatul server, cu Agenda de la distanţă deschisă extern. Oricum, dacă aparatul server efectuează o altă comunicaţie în reţea în acest timp, numărul de aparate care se pot conecta se poate reduce. Dacă aparatul nu se poate conecta, se trimite o notificare de eroare de reţea.
Destinaţiile aparatului server înregistrate în Setări Favorite şi butonul <Personal>/<Partajat> al aparatului client nu se actualizează atunci când se actualizează destinaţiile de pe aparatul server.
Confirmaţi dacă destinaţia se actualizează atunci când nu puteţi transmite către destinaţiile înregistrate.
Destinaţiile înregistrate în Agenda de la distanţă nu pot fi editate/şterse dintr-un aparat client. Pentru a edita/şterge destinaţii din Agenda de la distanţă, editaţi/ştergeţi Agenda locală de pe serverul care prezintă Agenda de la distanţă.

Prezentare generală a listelor de adrese

Listă de adrese de la 01 la 10

Liste de adrese care pot fi deschise de către toţi utilizatorii.

Listă de adrese, buton rapid

Destinaţiile butoanelor rapide afişate pe ecranul <Fax> şi pe ecranul <Scanare şi Transmitere>. Numai butoanele rapide pentru destinaţii de fax se afişează pe ecranul <Fax>. Destinaţiile de fax e afişează şi pe ecranul <Scanare şi Transmitere> dacă <Activare fax la Funcţia scanare şi transmitere> s-a setat pe <Pornit>.

Listă de adrese pentru Administrator

Se foloseşte pentru a înregistra destinaţiile utilizate în <Setări redirecţionare> şi în <Arhivare Document TX>.

Listă de adrese personale

Lista de adrese personale afişată atunci când se utilizează autentificarea utilizatorilor.

Listă de adrese Grup utilizatori de la 01 la 50

Lista de adrese de grup, disponibilă pentru un grup de utilizatori atunci când se utilizează autentificarea utilizatorilor. O listă de adrese de grup de utilizatori corespunde unui singur grup de utilizatori.
<Fol. lista de adrese personale> şi <Folosiţi doar lista de adrese de grup> trebuie să fie activate pentru a utiliza <Fol. lista de adrese personale> şi <Folosiţi doar lista de adrese de grup>.
Pentru a utiliza o listă de adrese de grup de utilizatori, este necesar să creaţi în avans un grup de utilizatori (Înregistrarea informaţiilor utilizatorului în dispozitivul local) şi să asociaţi grupul de utilizatori creat la lista de adrese a grupului de utilizatori (Înregistrarea destinaţiilor utilizând IU la distanţă).

Mutarea/Copierea adreselor de destinaţie

Tabelul de mai jos indică dacă adresele de destinaţie pot fi mutate sau copiate între diferite agende.
Mutare/Copiere în:
Lista de adrese de la 01 la 10, Lista de adrese pentru administrator
Listă de adrese personale
Listă de adrese Grup utilizatori de la 01 la 50
Mutare/
Copiere din:
Lista de adrese de la 01 la 10,
Lista de adrese pentru administrator
Mutare
Copiere
Copiere
Listă de adrese personale
Copiere
--
Mutare
Listă de adrese Grup utilizatori de la 01 la 50
Copiere
Mutare
Mutare
Adresele de destinaţie nu pot fi mutate sau copiate în următoarele situaţii.
Situaţii în care adresele de destinaţie nu se pot copia în <Listă adrese 1> până la <Listă adrese 10>
Când un utilizator generic efectuează operaţia şi <PIN agendă> a fost setat, dar utilizatorul nu a introdus codul PIN
Când utilizatorul efectuează operaţia de la panoul de control şi <Folosiţi doar lista de adrese de grup> s-a setat pe <Pornit (Doar navigare)> (Copierea se poate efectua de la IU la Distanţă)
Situaţii în care adresele de destinaţie nu se pot copia în <Listă adrese pers.>
Când opţiunea <Fol. lista de adrese personale> este setată la <Oprit>
Când opţiunea <Folosiţi doar lista de adrese de grup> este setată la <Pornit (Doar navigare)>
Situaţii în care adresele de destinaţie nu se pot muta sau copia în „Lista de adrese de grup de utilizatori de la 01 la 50”
Când <Folosiţi doar lista de adrese de grup> s-a setat pe <Pornit (Doar navigare)> sau pe <Oprit>

Diferenţele dintre tipurile de liste de adrese

Listă de adrese de la 01 la 10
Listă de adrese, buton rapid
Listă de adrese pentru Administrator
Listă de adrese personale
Listă de adrese Grup utilizatori de la 01 la 50
Persoanele care pot utiliza agenda
Toţi utilizatorii
Toţi utilizatorii
Administrator
DeviceAdmin
Fiecare utilizator conectat
Fiecare grup de utilizatori*1
Codul PIN al agendei (restricţie la înregistrare)
Da
Da
Nu
Nu
Nu
Gestionarea funcţiei de numere de acces la agendă
Da
Nu
Nu
Nu
Nu
Imprimarea listei de adrese
Da
Da
Da
Nu
Nu
Se poate seta ca <Destinaţie redirecţion.> în <Setări redirecţionare>
Da
Da
Da
Nu
Nu
Se poate seta cu <Setări tran.URL> în <Setare curier Fax/I-Fax>
Da
Da
Da
Nu
Nu
Se poate seta ca destinaţie a notificării <Aviz lucrare terminată>
Da
Da
Da
Nu
Nu
Se poate seta ca <Răspuns la>
Da
Da
Da
Nu
Nu
Crearea unui <Grup> într-o listă de adrese
Da
Da
Da
Da
Da
*1 Pot fi accesate numai grupurile de utilizatori cărora le aparţin utilizatorii care s-au conectat de la panoul de control. Toate listele de adrese de grup de utilizatori pot fi accesate atunci când un utilizator cu privilegii de administrator se conectează de la IU la Distanţă.
Pentru informaţii despre numărul maxim de destinaţii care pot fi înregistrate în fiecare listă de adrese, consultaţi Funcţii de administrare  „Număr maxim de destinaţii înregistrate în Agendă”.
Numărul maxim de Liste de adrese personale şi de Liste de adrese de grup de utilizatori care pot fi stocate în aparat depinde de limita din informaţiile setărilor pentru utilizatori. Consultaţi Funcţii de administrare  „Numărul maxim de utilizatori ale căror informaţii de setare pot fi salvate în aparat”.
7SAC-039