Setarea sunetelor

Puteţi regla volumul sunetului produs de aparat la transmiterea/recepţionarea unui fax. În afară de setarea sunetelor pentru faxuri, puteţi specifica dacă se produc sau nu sunete de confirmare şi de avertizare.
Această setare funcţionează numai pentru Linia 1 (linia standard). Utilizaţi această setare cu Linia 1 (linia standard).

Reglarea volumului la transmiterea/recepţionarea faxurilor

Puteţi regla volumul sunetelor produse de funcţiile de fax precum sunetele de comunicare şi anulare din timpul transmisiei fax sau sunetul care indică faptul că un fax recepţionat a fost imprimat complet. De asemenea, puteţi seta dacă se va produce sau nu un sunet ca rezultat al transmiterii/recepţionării cu Blocare memorie fax.
1
Apăsaţi <Setări volum>.
2
Reglaţi volumul sau specificaţi setarea şi apăsaţi <OK>.
<Volum alarmă>
Reglaţi volumul sunetului produs când se anulează transmisia faxului sau când s-a terminat imprimarea unui fax recepţionat. Dacă doriţi să nu se producă niciun sunet, apăsaţi  până la capăt spre stânga.
<Volum monitor>
Reglaţi volumul sunetului produs la transmiterea unui fax. Dacă doriţi să nu se producă niciun sunet, apăsaţi  până la capăt spre stânga.
<Volum intrare apel>
Apăsaţi pentru a regla volumul pentru faxurile de intrare când opţiunea <Mod RX> este setată la <Comutare auto. Fax/Tel>. Pentru a anula sunetul, apăsaţi de mai multe ori pentru a seta volumul la extrema stângă.

Setarea tonului pentru faxurile de intrare

Puteţi să setaţi tonul faxurilor de intrare nu numai când este instalat TELEPHONE 6 KIT, ci şi când este conectat un telefon comercial.
1
Apăsaţi <Setări volum>.
2
Apăsaţi <Intrare apel fax>.
3
Setaţi tonul de intrare.
Selectaţi <Pornit> pentru a se emite tonul de intrare sau <Oprit> pentru a nu se emite. Dacă aţi selectat <Oprit>, treceţi la etapa 5.
4
Selectaţi de câte ori să se emită tonul de intrare.
Setaţi numărul utilizând <->/<+> sau tastele numerice.
5
Apăsaţi <OK>.
Chiar dacă tonul de intrare este setat la <Oprit>, tonul de intrare va fi emis când soseşte un fax în timpul modului de hibernare, dacă consumul de energie din timpul modului de hibernare este setat la „mic”. <Utilizare energie în modul hibernare>

Setarea sunetelor de confirmare şi de avertizare

Aparatul produce sunete în diverse situaţii precum atunci când se apasă tastele panoului de control sau butoanele panoului tactil sau când survine o defecţiune. Puteţi specifica dacă setaţi sau nu fiecare sunet individual.
1
Apăsaţi <Setări volum>.
2
Apăsaţi <Alte setări de volum>.
Dacă opţiunea de activare a utilizării funcţiei de fax nu este instalată (Opţiunile sistemului), se afişează <Volume Settings>.
3
Setaţi fiecare sunet de confirmare şi de avertizare şi apăsaţi <Închide>.
Elemente de setare
Descriere
<Ton intrare>
Sunetul produs de fiecare dată când se apasă o tastă de la panoul de control sau un buton de la panoul tactil
<Ton intrare invalid>
Sunetul produs atunci când se operează o tastă/buton care nu este validă sau când se introduce un număr în afara intervalului permis pentru setare
<Ton realim. consumabile>
Sunetul produs când cantitatea de toner este mică
<Ton de original uitat>
Sunetul produs atunci când originalul rămâne pe platoul de sticlă după finalizarea operaţiei
<Ton eroare>
Sunetul produs atunci când survine o defecţiune precum un blocaj de hârtie sau o eroare operaţională
<Ton lucrare terminată>
Sunet produs când o operaţiune precum copierea sau scanarea este finalizată
<Ton pentru Mod Hibernare>
Sunetul produs atunci când aparatul intră în modul Hibernare sau la oprirea aparatului dacă aţi setat <Setări Pornire rapidă pt.alimentarea generală> pe <Pornit>. (În unele situaţii aparatul nu porneşte rapid şi tonul nu se aude.)
<Ton conectare>
Sunetul produs la conectarea cu succes
<Ton final. RX/TX în memorie>
Sunetul produs atunci când transmiterea/recepţionarea cu Blocarea memoriei fax se finalizează fără eroare Salvarea documentelor primite în aparat (Recepţie în memorie)
<Ton eroare RX/TX în mem>
Sunetul produs atunci când transmiterea/recepţionarea cu Blocarea memoriei fax se finalizează cu o eroare Salvarea documentelor primite în aparat (Recepţie în memorie)
4
Apăsaţi <OK>.
7SAC-036