Ecranul Caracteristici de bază pentru fax

Apăsând <Fax> (Ecranul <Acasă>) se afişează ecranul Funcţii de bază pentru fax.

Destinaţie

Afişează numele destinaţiei, numărul de fax şi numărul de destinaţii specificate.

<Detalii>

Vă permite să verificaţi informaţiile detaliate despre destinaţia afişată în .

<Şterg. Dest.>

Vă permite să ştergeţi destinaţia afişată în .

<Ton>

Dacă apăsaţi acest buton când specificaţi destinaţia, se introduce caracterul „T” (ton). Chiar dacă utilizaţi apelarea prin impulsuri, numerele care urmează după „T” vor fi trimise utilizându-se apelarea cu tonuri. Apăsaţi acest buton când utilizaţi servicii de informare prin fax.

<Rapid>

Vă permite să specificaţi o destinaţie de fax înregistrată pe butoanele rapide.

<Agenda>

Vă permite să specificaţi o destinaţie de fax înregistrată în Agendă.

<În furcă>

Apăsaţi pentru a transmite manual un document prin fax. Transmiterea manuală a faxurilor (Transmitere manuală)

<Trans.directă>

Apăsaţi pentru a verifica conexiunea la aparatul fax al destinatarului înainte de scanarea originalelor. Verificarea conexiunii la destinatar înainte de a trimite (transmitere directă)

<Opţiuni>

Afişează toate butoanele de setare a funcţiilor. Pentru comoditate, puteţi să afişaţi butoanele de setare a funcţiilor utilizate frecvent, în .

Butoane de setare a funcţiilor

Afişează butoanele utilizate cel mai frecvent din <Opţiuni>. Starea setării este afişată pe butoane. De asemenea, puteţi să apăsaţi  pentru a determina ce butoane să fie afişate.
Dacă butonul pentru funcţia pe care doriţi să o utilizaţi nu este afişat, apăsaţi <Opţiuni> şi selectaţi butonul dorit. Operaţiuni de bază pentru trimiterea faxurilor

Starea curentă a setărilor şi butoanele de setare

Afişează starea setării, cum ar fi rezoluţia. Aveţi grijă să verificaţi setările pentru a scana corespunzător. Pentru a modifica setările, apăsaţi butonul dorit. Operaţiuni de bază pentru trimiterea faxurilor

<Setări Favorite>

Înregistraţi aici în prealabil setările de scanare utilizate frecvent, pentru a le prelua cu uşurinţă la nevoie. Înregistrarea unei combinaţii de funcţii utilizate frecvent

Apăsaţi această pictogramă pentru a înregistra setările curente în <Setări Favorite> din  şi pentru a modifica butonul afişat în .
Înregistrarea unei combinaţii de funcţii utilizate frecvent
Personalizarea ecranului Caracteristici de bază

<Setări anterioare>

Apăsaţi pentru a prelua setările specificate anterior. Reapelarea setărilor utilizate anterior pentru trimitere (Setări anterioare)

<R>

Apăsaţi pentru a utiliza tasta R. Operaţiuni de bază pentru trimiterea faxurilor
Puteţi să selectaţi dacă să ascundeţi Agenda şi butoanele rapide pentru a restricţiona utilizarea Agendei. <Restricţ. Fol. Agendă>
Unele funcţii nu pot fi utilizate în combinaţie una cu alta. Butoanele care nu pot fi selectate sunt afişate în gri deschis.
Numărul total de destinaţii specificate este afişat în partea superioară a ecranului.
7SAC-04S