Ajustarea densităţii

Dacă densitatea imprimării diferă semnificativ de a documentului original, urmaţi procedura de mai jos pentru a regla densitatea de scanare astfel încât să fie mai apropiată de a originalului.
1
Apăsaţi  (Setări/Înregistr.)  <Reglare/Întreţinere> <Reglare calitatea imaginii> <Corectare densitate>.
2
Ajustaţi densitatea.
Când se setează la partea <Întunecat>, cresc zonele imprimate cu densitatea maximă. Când se setează la partea <Luminos>, zonele umplute, textul şi liniile se pot imprima ca semitonuri cu puncte lipsă. Această setare ar trebui utilizată în principal pentru reglarea densităţilor intermediare.
3
Apăsaţi <OK>.
7SAC-0H5