Operaţiuni de bază pentru scanarea documentelor originale

Această secţiune descrie operaţiile de bază pentru scanarea documentelor originale.
1
Aşezaţi documentul original. Aşezarea originalelor
2
Apăsaţi <Scanare şi Transmitere>. Ecranul <Acasă>
3
Specificaţi destinaţia pe ecranul Caracteristici de bază pentru scanare. Ecranul Caracteristici de bază pentru scanare
Specificarea destinaţiilor din Agendă
Specificarea destinaţiilor de la butoanele rapide
Introducerea manuală a destinaţiilor
Specificarea destinaţiilor în serverul LDAP
Specificarea propriei adrese de e-mail
Specificarea folderului personal
Specificarea destinaţiilor din Agenda unui dispozitiv mobil
Specificarea adreselor la Cc/Bcc
Pentru a specifica mai multe destinaţii, apăsaţi <Specificaţi destinaţii> şi specificaţi o destinaţie suplimentară.
Pentru a şterge o destinaţie, selectaţi destinaţia pe care doriţi să o ştergeţi şi apăsaţi <Şterg. Dest.>.
Puteţi selecta o destinaţie şi apăsa <Detalii> pentru a confirma informaţiile detaliate aferente destinaţiei.
Puteţi să modificaţi numai destinaţiile din <Detalii>, care sunt specificate utilizând Destinaţia nouă şi destinaţiile obţinute prin intermediul unui server LDAP.
Dacă aparatul server efectuează setările de informaţii pentru Administrator sistem, autentificarea dintre aparatul server şi aparatul client se efectuează în timp ce aparatul client obţine Agenda/butoanele rapide de la distanţă. Autentificarea se efectuează prin potrivirea valorilor ID administrator sistem şi PIN administrator sistem setate de aparatul server şi de aparatul client. Schimbarea ID-ului şi a PIN-ului managerului de sistem
Disponibilitatea Agendei/butoanelor rapide de la distanţă depinde de starea setărilor de informaţii pentru Administrator sistem existente pentru aparatul server şi aparatul client, după cum se vede mai jos.
Când aparatul server efectuează setările de informaţii pentru Administrator sistem
Când aparatul client efectuează setările de informaţii pentru Administrator sistem
Valorile ID Administrator sistem şi PIN sistem pentru aparatul server şi aparatul client se potrivesc
Se poate utiliza Agenda/butonul rapid de la distanţă
Efectuează
Efectuează
Se potrivesc
Da
Nu se potrivesc
Nu
Nu efectuează
-
Nu
Nu efectuează
Efectuează
-
Da
Nu efectuează
-
Da
4
Specificaţi setările de scanare după caz.
Selectarea unui format de fişier
Selectarea rezoluţiei
Specificarea dimensiunii de scanare originalelor
Selectarea Scanării color/Scanării alb-negru
Scanarea ambelor feţe ale documentelor originale
5
Apăsaţi  (Start).
Originalele sunt scanate şi începe trimiterea/salvarea.
Pentru a anula scanarea, apăsaţi <Anulare> sau  (Stop)  <Da>.
Când se afişează <Apăsaţi tasta [Start] pentru a scana original. următor.>
În funcţie de setările de comunicare, vi se poate solicita să introduceţi numele de utilizator şi parola. Setarea comunicării prin e-mail/I-Fax
Pentru a verifica numărul total de destinaţii specificate
Numărul total de destinaţii specificate este afişat în partea din dreapta-sus a ecranului. În acest fel puteţi să verificaţi dacă numărul de destinaţii este corect, înainte de trimitere.
Pentru a anula imediat o lucrare care este în curs de trimitere
Dacă apăsaţi (Stop) pe panoul de control în timp ce o lucrare este transmisă, apare mesajul <Se pot anula următoarele lucrări de trimitere?>. Apăsaţi <Da> pentru a anula trimiterea.
Puteţi să selectaţi <Ultima lucrare recepţionată> sau <Se trimite Lucrarea> pentru a alege lucrarea de anulat. <Lucrare Anulată când apăsaţi Stop>
Apăsaţi (Stop) când există mai multe lucrări de trimitere, pentru a afişa ecranul de selectare a lucrării de trimitere de anulat. Dacă lucrarea de trimitere pe care doriţi să o anulaţi nu este afişată, apăsaţi <Verificaţi alte Lucrări> pentru a afişa <Lucrări trimitere>. Selectaţi lucrarea pe care doriţi să o anulaţi, apoi apăsaţi <Anulare>.
Pentru a verifica stările pentru documentele trimise/salvate
Pe ecranul <Monitor Statut>, puteţi să verificaţi stările pentru documentele trimise/salvate. Acest ecran vă permite să trimiteţi/salvaţi documente din nou sau să anulaţi trimiterea/salvarea după ce verificaţi stările. Verificarea stării şi a jurnalului pentru documentele scanate
Când opţiunea <Afişare Notificare când lucrarea este acceptată> este setată la <Pornit>, ecranul <Monitor Statut> poate fi afişat din ecranul următor care se afişează după ce este primită o lucrare trimisă. <Afişare Notificare când lucrarea este acceptată>
Pentru a imprima raportul pentru rezultatele trimiterii/salvării
În ecranul Caracteristici de bază pentru scanare, apăsând <Opţiuni>  <Raport rezultat TX> aveţi permisiunea să setaţi să imprimaţi automat raportul cu listarea rezultatelor trimiterii/salvării.
Pentru a stabili acest lucru pentru fiecare lucrare din <Opţiuni>, este necesar să selectaţi <Doar pentru erori> sau <Oprit> în <Raport rezultat TX>, apoi să setaţi <Perm. tipărirea din Opţiuni> la <Pornit>.
Nume fişier
Când un fişier este trimis/salvat, numele fişierului este setat automat pe baza formatului următor. Puteţi modifica setarea astfel încât să poată fi atribuit un nume diferit. Setarea unui fişier
Când trimiteţi prin e-mail
„Numere de lucrări (patru cifre)_numere de pagină (trei cifre).numele extensiei fişierului”, cum ar fi „1042_001.jpg”
Când se salvează într-un server de fişiere
„Anul, luna, ziua, ora, minutul şi secunda, fişierul este salvat (14 cifre).numele extensiei fişierului”, cum ar fi „20151030133541.jpg”
Subiectul e-mailului
Subiectul introdus în <Subiect predefinit> este setat automat (<Subiect predefinit>). Dacă specificaţi un subiect diferit, modificaţi setarea sau specificaţi de fiecare dată când trimiteţi un e-mail (Specificarea setărilor de e-mail).
Determinarea părţii de sus şi de jos a originalului
Puteţi seta orientarea documentului înainte de scanare, astfel încât partea superioară şi inferioară a acestuia să fie poziţionate corect atunci când fişierul trimis/salvat este afişat pe un computer.
Apăsaţi <Opţiuni> pe ecranul Caracteristici de bază pentru scanare <Orientare conţinut orig.> <Partea de sus la capăt> <OK>.
Specificarea mai multor destinaţii, inclusiv a faxurilor
Setând <Activare fax la Funcţia scanare şi transmitere> la <Pornit> aveţi permisiunea să specificaţi destinaţii de fax din ecranul Caracteristici de bază pentru scanare (<Afişare funcţia fax>). Această setare este utilă pentru a specifica mai multe destinaţii, inclusiv faxuri, cum ar fi atunci când salvaţi o copie a unui fax trimis într-un server de fişiere.
Verificarea imaginilor scanate înainte de trimitere/salvare
Puteţi să verificaţi imaginile scanate/salvate înainte de a le trimite, pe ecranul de previzualizare. Verificarea originalelor scanate înainte de trimitere/salvare (previzualizare)
Înregistrarea setărilor utilizate frecvent
Puteţi să combinaţi destinaţiile şi setările de scanare utilizate frecvent într-un buton al aparatului, pentru a le utiliza ulterior. Prin apăsarea butonului înregistrat când scanaţi originalele, puteţi să finalizaţi rapid setările. Înregistrarea unei combinaţii de funcţii utilizate frecvent
7SAC-06E