Sincronizarea setărilor pentru mai multe imprimante multifuncţionale Canon

Puteţi să sincronizaţi datele personalizate ale mai multor imprimante multifuncţionale Canon într-o reţea. În acest fel, agenda şi butonul personal/butonul partajat etc. specificate şi înregistrate pe un singur aparat pot fi utilizate pe alte aparate care sunt sincronizate. Pentru informaţii despre elementele care pot fi sincronizare, consultaţi Lista articolelor care pot fi personalizate
Aparat server/client
Aparat client
Aparat client
Acest aparat nu are o funcţie de server. Operează ca aparat client.
Activaţi funcţia de server de la aparatul cu funcţia de server şi conectaţi acest aparat ca aparat client.
Pot fi sincronizate până la 10 aparate, inclusiv aparatul server.
Este posibil ca valorile sincronizate să nu fie reflectate, în funcţie produsele opţionale şi configuraţia aparatului.
Un aparat server poate fi utilizat ca aparat server care nu îşi sincronizează propriile date sau atât ca aparat server cât şi ca aparat client (aparat server/client).
Dacă nu porniţi funcţiile de client pe aparatul server, datele specificate la aparatul server nu vor fi reflectate în aparatele client.

Procedura pentru sincronizare

Specificaţi sincronizarea aşa cum se arată mai jos.
 
 
Verificare iniţială
Aparatele de sincronizat sunt conectate corect la reţea?
 
 
 
 
 
 
Exportarea datelor despre utilizator
Se recomandă să exportaţi datele despre utilizator pentru a face o copie de rezervă. Importul/exportul setărilor
 
 
 
 
Specificarea setărilor aparatului server
Porniţi sincronizare pe aparatul server. Pentru informaţii despre procedură, consultaţi manualele de instrucţiuni ale aparatului cu funcţie de server.
 
 
 
Specificarea setărilor detaliate de sincronizare
Specificaţi setările detaliate de sincronizare pe aparatul server. Pentru informaţii despre procedură, consultaţi manualele de instrucţiuni ale aparatului cu funcţie de server.
 
 
Pornirea sincronizării
Specificaţi destinaţia conexiunii pe aparatele client şi porniţi sincronizarea. Pornirea sincronizării setărilor
 
 
Verificarea sincronizării
Verificaţi setările detaliate de sincronizare, utilizatorii înregistraţi şi aparatele conectate la aparatul server. Pentru informaţii despre procedură, consultaţi manualele de instrucţiuni ale aparatului cu funcţie de server.
Pentru a schimba domeniul de partajare etc., după începerea sincronizării, opriţi toate aparatele client, schimbaţi setările de pe aparatul server şi reporniţi toate aparatele client.
Sincronizarea porneşte după repornirea aparatelor client.
Când un aparat client porneşte şi se conectează la aparatul server, datele despre utilizator înregistrate atât în aparatul server cât şi în aparatul client sunt suprascrise cu datele despre utilizator din aparatul server, iar datele despre utilizator setate în aparatul client sunt şterse. Pentru a folosi datele despre utilizator într-un aparat client la care urmează să se efectueze conectarea, înainte de a porni aparatul client, ştergeţi datele corespunzătoare din aparatul server prin intermediul opţiunii [Delete User Data] din [Synchronize Custom Settings (Server)].
Dacă pentru acelaşi utilizator există date diferite în mai multe aparate client care sunt pornite în succesiune, pentru sincronizare sunt folosite datele despre utilizator de la aparatul client care a fost conectată prima la server.
 : Datele utilizatorului 1
 : Alte date ale utilizatorului 1
 : Datele utilizatorului 2
 : Datele utilizatorului 3
Datele despre utilizator ale aparatului client A
Primul aparat client care s-a conectat la server.
Are înregistrate datele utilizatorului 1 şi ale utilizatorului 2.
Datele despre utilizator ale aparatului client B
Are înregistrate celelalte date ale utilizatorului 1 şi datele utilizatorului 3.
Datele despre utilizator înregistrate în aparatul server
Datele utilizatorului 1 înregistrate la aparatul server sunt sincronizate utilizând datele aparatului client A.
Dacă survine o problemă la aparatul server sau la un aparat client după pornirea sincronizării, datele cu setarea [Device-Specific (Not Shared)] pentru domeniul său de partajare din aparatul cu problema revin la setările implicite şi nu sunt restabilite.
Pentru a sincroniza setările personalizate între aparate, setările de autentificare ale aparatului şi setările de gestionare ale grupului trebuie să fie aceleaşi. Pentru informaţii despre specificarea aceloraşi setări de autentificare, consultaţi instrucţiunile pentru aplicaţia de conectare. Pentru setările de gestionare a grupului, se recomandă ca setările dintr-un aparat să fie exportate şi importate în celelalte aparate. Când sunt utilizate ID-uri de departamente pentru gestionarea grupului, setaţi aceleaşi ID-uri de departamente pentru fiecare aparat.
Pentru a sincroniza informaţiile privind locurile din reţea pentru brelocuri, ordinea înregistrării locurilor de reţea trebuie să fie aceeaşi la toate aparatele.
Dacă un aparat pe care îl utilizaţi are o versiune mai veche, comenzile rapide şi brelocurile înregistrate pot să nu fie sincronizate.
Când se efectuează sincronizarea setărilor personalizate, opţiunea <Stergere setări vechi utilizator> este setată la <Acţiune când nr. maxim de utilizatori este depăşit> pentru aparatele server/client şi aparatele client şi nu poate fi modificată.
Dacă sincronizarea setărilor personalizate (client) este pornită, datele supuse sincronizării (inclusiv Agenda) nu mai pot fi importate sau exportate. Pentru informaţii despre importul/exportul datelor de setări, consultaţi Importul/exportul setărilor. Pentru informaţii despre datele supuse sincronizării setărilor personalizate, consultaţi Lista articolelor care pot fi personalizate.
7SAC-0AR