<Administrare dispozitiv>

Puteţi specifica setări legate de gestionarea dispozitivului şi a produselor opţionale.
<Setări informaţii dispozitiv>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>
Introduceţi numele locul de instalare pentru a identifica aparatul.
<Import/Export de la Software Gestionare Agendă>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>
Setaţi dacă doriţi să importaţi sau să accesaţi agendele software-ului de gestionare a agendelor.
<Verificaţi certificatul de semnătură dispoz.>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>
Verificaţi setările detaliate ale unui certificat de semnătură a dispozitivului. De asemenea, puteţi să verificaţi dacă certificatul este valabil.
<Setări certificat>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>
Puteţi gestiona cheile/certificatele, certificatele CA sau lista de revocare a certificării (CRL) utilizate în aparat. Puteţi seta, de asemenea, Protocolul de stare a certificatului online (Online Certificate Status Protocol-OCSP).
<Afişare statut lucrare înainte de autentif.>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>
Selectaţi dacă doriţi să restricţionaţi accesul la ecranul <Monitor Statut> când utilizaţi un serviciu de conectare.
<Restricţionare Acces la Lucrările altor Utilizatori>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>
Selectaţi dacă doriţi să restricţionaţi posibilitatea utilizatorilor de a efectua operaţii la lucrările altor utilizatori din ecranul <Monitor Statut> când se utilizează autentificarea utilizatorilor.
<Afişare jurnal lucrări>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>
Selectaţi dacă să se afişeze jurnalele de lucrări pe ecranul <Monitor Statut>. Puteţi selecta, de asemenea, dacă doriţi să permiteţi ca software-ul de gestionare a dispozitivului să preia jurnalele de lucrări de la aparat. Ecranele de bază de pe afişajul panoului tactil
<Salvare jurnal verificări>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>
Selectaţi dacă începeţi înregistrarea jurnalului. Pentru informaţii despre tipurile de jurnale, consultaţi Specificaţii de sistem.
<Extragere jurnal autentificare reţea>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>
Selectaţi dacă începeţi înregistrarea jurnalului pentru autentificare efectuată atunci când aparatul este accesat prin reţea, cum ar fi când imprimaţi de la un computer sau accesaţi Spaţiu avansat.
<Stocare jurnal operaţii cheie de siguranţă>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>
Selectaţi dacă doriţi să salvaţi un jurnal al operaţiilor cheie efectuate de utilizatori. Analizând jurnalele stocate, puteţi supraveghea modul în care aparatul este utilizat.
<Restricţionare Acces Reprezentat service>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>
Puteţi să setaţi aparatul astfel încât să restricţioneze modificarea informaţiilor despre utilizatori sau a setărilor legate de securitate atunci când aparatul este inspectat sau reparat de dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service.
<Setări personalizate sincronizare (Client)>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>
Puteţi să sincronizaţi datele personalizate ale mai multor imprimante multifuncţionale Canon într-o reţea. Chiar şi pentru aparatul server, este necesară activarea acestei setări dacă doriţi să operaţi aparatul ca aparat client. Pornirea sincronizării setărilor
<Permite fol. setărilor personale>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>  <Gestionaţi setările personale>
Selectaţi dacă permiteţi utilizatorilor care sunt conectaţi la aparat să utilizeze funcţia de personalizare, cum ar fi limba de afişare, setările de accesibilitate şi ecranul pentru afişare după pornire/restaurare.
<Acţiune când nr. maxim de utilizatori este depăşit>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>  <Gestionaţi setările personale>
Selectaţi modul în care aparatul procesează setările personale pentru utilizatori sau grupuri (informaţii despre setarea utilizatorului) atunci când numărul pentru care aparatul poate salva diverse setări depăşeşte limita.
<Fol. ecran predefinit după Pornire/Restabilire>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>  <Gestionaţi setările personale>
Selectaţi dacă doriţi să permiteţi fiecărui utilizator să seteze ecranul afişat la pornire/restaurare.
<Fol. Emulare Card NFC>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>
Specificaţi dacă se pot utiliza funcţiile NFC pentru conectarea la dispozitivele mobile.
<Interzicere Iniţializare Parolă Administrator>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>
Specificaţi dacă doriţi să restricţionaţi operaţiile din <Iniţializ. parolă administrator> ( (Contor/Informaţii despre aparat) <Info. aparat/Altele>).
<Restricţionare operaţiuni Mod Special>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>
Selectaţi dacă doriţi să restricţionaţi utilizarea modului special, care este furnizat în scopul întreţinerii de către reprezentanţii service-ului.
<Afişare buton cumpărare consumabile în IU la distanţă>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>  <Setări infor. consumab. pt. IU la distanţă/Toner Status>
Selectaţi dacă se afişează pe IU la distanţă un buton pentru accesarea site-ului web pentru achiziţionarea cartuşelor de toner.
<Utilizare Toner Status>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>  <Setări infor. consumab. pt. IU la distanţă/Toner Status>
Selectaţi dacă se utilizează instrumentul de notificare a nivelului cartuşelor de toner. De asemenea, puteţi să setaţi dacă pe instrumentul de notificare a nivelului cartuşelor de toner se afişează un buton pentru accesarea site-ului web pentru achiziţionarea cartuşelor de toner.
<Canon Genuine Mode>
 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare dispozitiv>
Acest mod este pentru cartuşele originale.
7SAC-0FF