Configurarea folderelor personale

Un folder personal este un folder individual care poate fi utilizat de utilizatorul conectat cu gestionarea autentificărilor personale. Folderele partajate şi serverele de fişiere pot fi specificate şi utilizate ca un folder personal.
Un administrator cu privilegii de Administrator selectează metoda de specificare a folderelor personale. Utilizatorii care se conectează specifică folderele personale pe baza setării specificate de administrator.
Un folder personal este un folder partajat de următoarele ecrane.
<Scanare şi Transmitere>
<Reţea> din <Scanare şi Stocare>
<Reţea> din <Accesare fişiere stocate>
Crearea folderelor în orice locaţie specificată de utilizatori
Utilizatorii creează un folder personal în orice locaţie doresc. În acest fel, fiecare utilizator poate să trimită documente într-un folder dintr-o locaţie familiară.
Crearea folderelor într-un folder de reşedinţă specificat de administrator
Pentru fiecare nume de utilizator este creat un folder în interiorul unui folder părinte (folderul de reşedinţă) specificat de administrator. Folderele personale sunt mai uşor de gestionat, deoarece toate sunt păstrate împreună într-o singură locaţie. Poate fi specificat un folder partajat Windows (SMB) sau un server WebDAV.
Dacă configuraţi folderul de reşedinţă pe serverul WebDAV, folderele pentru toţi utilizatorii trebuie să fie pregătite în prealabil.
Crearea folderelor într-o locaţie specificată de server
Folderele personale sunt specificate pe baza informaţiilor despre foldere înregistrate pe un server de autentificare, cum ar fi atributul homeDirectory din Active Directory din Windows. Poate fi specificat un singur un folder partajat din Windows (SMB).

Setarea modului de specificare a locaţiei folderelor personale

1
Apăsaţi  (Setări/Înregistr.).
2
Apăsaţi <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>  <Metodă specificare folder personal>.
Această setare este aceeaşi cu următoarea setare. Setările sunt în locaţii diferite, dar efectuează aceeaşi funcţie.
 (Setări/Înregistr.) <Setări funcţie> <Stocare/Accesare fişiere> <Setări reţea> <Metodă specificare folder personal>
3
Selectaţi cum să se specifice locaţia folderelor personale.
Crearea folderelor în orice locaţie specificată de utilizatori
Apăsaţi <Înregistrare pentru fiecare utilizator>  <OK>. Fiecare utilizator poate să specifice locaţia folderului personal.
Crearea folderelor într-un folder de reşedinţă specificat de administrator
1
Apăsaţi <Folder de bază>  <Setare>.
2
Specificaţi folderul de reşedinţă şi apăsaţi <OK>.
<Protocol>
Selectaţi protocolul de utilizat când se accesează folderele personale.
<Nume gazdă>
Introduceţi numele de gazdă sau adresa IP a computerului pe care doriţi să creaţi folderul de reşedinţă.
<Rută folder>
Introduceţi calea pentru folderul de reşedinţă. De exemplu, introduceţi „utilizatori\public\partajare” pentru un folder de reşedinţă creat într-un subfolder denumit „partajare” din folderul „Public” de pe unitatea C: (cale: „C:\utilizatori\public\partajare”).
Este posibil să nu puteţi să specificaţi calea dacă există prea multe niveluri de foldere.
3
Selectaţi informaţiile de autentificare de utilizat, apoi apăsaţi <OK>.
Pentru a utiliza un nume de utilizator separat şi o parolă separată pentru folderul personal, apăsaţi <Fol. info autentif. pt. fiecare utiliz.> pentru a adăuga o bifă. Eliminaţi bifa pentru a utiliza acelaşi nume de utilizator şi aceeaşi parolă care au fost introduse la conectare. Dacă este adăugată o bifă la acest element, un nume de utilizator şi o parolă trebuie înregistrate pentru fiecare utilizator.
Un folder este creat într-un folder de reşedinţă, cu următoarele nume.
Dacă este adăugată o bifă la <Fol. info autentif. pt. fiecare utiliz.>: numele utilizatorului, specificat de un utilizator
Dacă nu este adăugată o bifă la <Fol. info autentif. pt. fiecare utiliz.>: numele utilizatorului, utilizat pentru conectare
Crearea folderelor într-o locaţie specificată de server
1
Apăsaţi <Utilizare server de conectare>.
2
Selectaţi informaţiile de autentificare de utilizat, apoi apăsaţi <OK>.
Pentru a utiliza un nume de utilizator separat şi o parolă separată pentru folderul personal, apăsaţi <Fol. info autentif. pt. fiecare utiliz.> pentru a adăuga o bifă. Eliminaţi bifa pentru a utiliza acelaşi nume de utilizator şi aceeaşi parolă care au fost introduse la conectare. Dacă este adăugată o bifă la acest element, un nume de utilizator şi o parolă trebuie înregistrate pentru fiecare utilizator.
Informaţiile de autentificare necesare pentru accesarea unui folder personal (numele de utilizator şi parola) nu pot fi preluate din Active Directory. Dacă este selectată opţiunea <Fol. info autentif. pt. fiecare utiliz.>, numele şi parola utilizatorului pentru conectarea la aparat cu autentificare de la tastatură sunt înregistrate ca informaţii de autentificare pentru accesarea unui folder personal.
Este necesar să utilizaţi serviciul de conectare care acceptă această funcţie. Pentru mai multe informaţii, consultaţi dealerul sau reprezentantul dumneavoastră de service.
Dacă utilizaţi Autentificare utilizator, configuraţi un folder în „homeDir”, care este un atribut de utilizator din Active Directory, utilizând formatul „\\nume gazdă\cale folder”.
Înregistrarea unui folder personal şi a informaţiilor de autentificare pentru fiecare utilizator
Dacă opţiunea <Metodă specificare folder personal> este setată la <Înregistrare pentru fiecare utilizator>, înregistraţi unul din următoarele ca folder personal pentru fiecare utilizator. Setările înregistrate sunt aceleaşi şi este înregistrat acelaşi folder personal, indiferent unde este configurată setarea.
<Scanare şi Transmitere>    <Înregistrare/Editare info. pentru fiecare utilizator> <Folder Personal>
<Scanare şi Stocare> <Reţea>    <Înregistrare/Editare info. pentru fiecare utilizator> <Folder Personal>
<Accesare fişiere stocate> <Reţea>    <Înregistrare/Editare info. pentru fiecare utilizator> <Folder Personal>
7SAC-08S