Gestionarea utilizatorilor

Puteţi asigura un nivel mai mare de securitate şi de eficienţă utilizând o aplicaţie de autentificare a utilizatorilor (serviciu de conectare) pentru a gestiona utilizatorii aparatului (Serviciul de conectare). Este recomandat ca administratorul să gestioneze toţi utilizatorii în conformitate cu mediul de operare şi cu măsurile de securitate necesare. Funcţii de gestionare a utilizatorilor

Serviciul de conectare

O aplicaţie de autentificare a utilizatorilor (serviciu de conectare), denumită „Autentificare utilizator” este utilizată ca metodă principală de gestionare a utilizatorilor aparatului. Cu serviciul de conectare Autentificare utilizator, autentificarea personală poate fi efectuată pentru utilizatori pe baza numelui de utilizator şi a parolei înregistrate pentru fiecare utilizator. Informaţiile despre utilizator sunt verificate fie în baza de date din interiorul aparatului, fie pe un server de autentificare extern. Cu posibilitatea de a defini cu precizie ce funcţii sunt disponibile pentru fiecare utilizator, puteţi personaliza operaţiile aparatului şi îmbunătăţi securitatea limitând accesul la anumite funcţii. De asemenea, poate fi posibil să utilizaţi Gestionare ID-uri departamente pentru a gestiona grupuri, în funcţie de dispozitivul utilizat pentru autentificare.
Dacă nu utilizaţi funcţia Personalizare, setaţi <Permite fol. setărilor personale> (<Permite fol. setărilor personale>) la <Oprit>.

Funcţii de gestionare a utilizatorilor

Gestionarea utilizatorilor poate oferi avantajele descrise mai jos. Pentru a proteja datele importante şi pentru a reduce costurile, puteţi limita accesul la aparat şi puteţi defini gama de operaţii care sunt disponibile utilizatorilor.
Prevenirea utilizării neautorizate de către terţi
Deoarece utilizarea aparatului este permisă doar utilizatorilor autorizaţi, scurgerile de informaţii datorate utilizării neautorizate de către terţi sunt împiedicate, chiar dacă aparatul este situat într-o zonă ocupată, care este deschisă persoanelor din exterior.
Stabilirea nivelurilor privilegiilor
Cu gestionarea autentificării personale, puteţi defini gama de operaţii disponibile, specificând rolul (nivelul privilegiilor) pentru fiecare utilizator. De exemplu, puteţi selecta rolul Administrator, care va avea privilegii de acces complet, rolul NetworkAdmin, care va efectua configurarea setărilor legate de reţea sau rolul DeviceAdmin, care va efectua configurarea setărilor informaţiilor despre dispozitiv şi a setărilor pentru cheile şi certificatele care sunt necesare atunci când se utilizează funcţii particulare. Selectând şi alocând diverse niveluri de privilegii administratorilor, puteţi opera mai eficient ca o echipă în efectuarea unei game largi de activităţi de gestionare a aparatului.
Stabilirea restricţiilor de utilizare
Gestionarea autentificării personale permite unui utilizator cu privilegii de Administrator să gestioneze gama de operaţii care sunt disponibile utilizatorilor. Posibilitatea de a seta restricţii de funcţii pentru fiecare utilizator vă oferă un control mai precis în gestionarea utilizatorilor.
Gestionarea grupurilor de utilizatori
Utilizatorii pot fi alocaţi grupurilor pe baza ID-urilor de departamente (Gestionare ID-uri departamente), permiţându-vă să verificaţi numărul total de pagini imprimate sau scanate pentru fiecare ID de departament. Puteţi seta, de asemenea, limite specifice pentru fiecare ID de departament, cum ar fi maximum 500 de pagini imprimate sau maximum 200 de pagini copiate. Această funcţie poate contribui creşterea gradului de conştientizare a costurilor şi vă poate oferi indicii despre modalităţile de îmbunătăţire a operaţiilor dumneavoastră.
Optimizarea setărilor pentru fiecare utilizator
Pentru fiecare utilizator pot fi salvate diverse setări şi aplicate în momentul conectării. Utilizatorii pot crea butoane personale şi pot specifica un folder personal în reţea. De asemenea, este posibil ca aparatul să reţină parolele odată ce au fost introduse, permiţându-le utilizatorilor să se conecteze din nou fără a introduce parola.
Asocierea conturilor utilizatorilor cu brelocuri, pentru operaţii cursive
Când sunt necesare informaţii de autentificare diferite de informaţiile de autentificare utilizate la conectare, informaţiile de autentificare trebuie introduse o singură dată, dar nu trebuie să fie introduse din nou odată cu autentificarea s-a efectuat cu succes. Aceste informaţii de autentificare poartă numele de brelocuri. Deoarece brelocurile sunt asociate cu conturile de utilizatori, informaţiile de autentificare nu trebuie să fie introduse din nou, chiar dacă alimentarea aparatului este OPRITĂ.
Asocierea conturilor de utilizatori cu ID-uri de departamente pentru a se restricţiona numărul de copii şi de imprimări
Conturile de utilizatori care utilizează serviciul de conectare Autentificare utilizator pot fi asociate cu ID-uri de departamente. Specificând în prealabil restricţiile de copiere şi de imprimare pentru ID-urile de departamente, puteţi aplica restricţii asupra numărului de copii sau de imprimări pentru fiecare departament din care face parte un utilizator. Pentru informaţii despre asocierea conturilor de utilizatori cu ID-uri de departamente, consultaţi Înregistrarea informaţiilor utilizatorului în dispozitivul local. Pentru informaţii despre specificarea restricţiilor în funcţie de departament, consultaţi Configurarea setărilor pentru Gestionare ID-uri departamente.
7SAC-086