<Accesibilitate>

Această secţiune descrie setările pentru îmbunătăţirea accesibilităţii, cum ar fi viteza cu care acelaşi caracter este introdus în mod repetat atunci când este menţinută apăsată o tastă şi inversarea contrastului afişajului panoului tactil.
<Setări Repetiţie Tastă>
  (Setări/Înregistr.) <Preferinţe> <Accesibilitate>
Puteţi seta intervalul de timp înainte ca să înceapă să se repete caracterele atunci când ţineţi apăsată o tastă pe afişajul panoului tactil, precum şi intervalul dintre repetări.
<Inversare culori ecran>
  (Setări/Înregistr.) <Preferinţe> <Accesibilitate>
Puteţi inversa culorile ecranului afişajului panoului tactil. Dacă vă este greu să vizualizaţi afişajul chiar şi după ce reglaţi luminozitatea, încercaţi să specificaţi această setare.
<Utilizaţi funcţia Atingere>
  (Setări/Înregistr.) <Preferinţe> <Accesibilitate>
Puteţi seta dacă doriţi utilizarea operaţiilor de lovire uşoară.
7SAC-0EU