Setări/Înregistrare

Puteţi personaliza aparatul în funcţie de mediu şi de nevoile dvs. configurând setările descrise în acest capitol. Pentru a începe configurarea, apăsaţi  (Setări/Înregistr.).
Această secţiune descrie ce poate configura fiecare element din meniul de setări.
Este posibil ca unele setări să nu se afişeze, în funcţie de configuraţia echipamentelor opţionale instalate pe aparat.
Este posibil ca unele modificări să nu se reflecte imediat, în funcţie de setări. În acest caz, este necesar să efectuaţi una din acţiunile următoare.
Apăsaţi <Da> pe ecran, confirmând dacă doriţi să faceţi modificări.
Apăsaţi  (Setări/Înregistr.) <Aplicaţi Mdfct.Set.>.
Reporniţi aparatul.

<Setări personale> şi <Setări dispozitiv>

Când este activată autentificarea utilizatorilor (Gestionarea utilizatorilor), <Setări personale> şi <Setări dispozitiv> se afişează pe ecran după ce vă conectaţi cu privilegii de Administrator apăsând  (Setări/Înregistr.). Dacă selectaţi <Setări personale> şi schimbaţi elementele care pot fi personalizate, setările sunt înregistrate ca setări personale pentru utilizatorul conectat la aparat (Lista articolelor care pot fi personalizate). Dacă selectaţi <Setări dispozitiv>, setările sunt înregistrate ca setările aparatului. Dacă vă autentificaţi ca utilizator fără privilegii de administrator, la fel ca atunci când selectaţi <Setări personale>, dacă schimbaţi setările care pot fi personalizate, setările sunt înregistrate ca setări personale, fără a fi înregistrate ca setări ale dispozitivului.
7SAC-0AY