Tabelul Setări/Înregistrare

Următoarele setări pot fi selectate sau stocate de pe ecranul Setări/Înregistrare.
Este posibil ca unele setări să nu se afişeze, în funcţie de configuraţia echipamentelor opţionale instalate pe aparat.
Este posibil ca unele modificări să nu se reflecte imediat, în funcţie de setări. În acest caz, este necesar să efectuaţi una din acţiunile următoare.
Apăsaţi <Da> pe ecran, confirmând dacă doriţi să faceţi modificări.
Apăsaţi  (Setări/Înregistr.) <Aplicaţi Mdfct.Set.>.
Reporniţi aparatul.
Setările care pot fi specificate diferă între administratori şi utilizatorii generali şi variază în funcţie de restricţiile impuse de administrator.

Descrierea setărilor

Descrie funcţiile fiecărui element de setare din Setări/Înregistrare. Setările care pot fi operate variază în funcţie de autoritatea utilizatorului şi de aparatul pe care îl utilizaţi. Elementele de setare şi valorile sunt scrise în Descrierea setărilor. Setările implicite din fabrică sunt scrise cu caractere roşii aldine.

„DeviceAdmin” şi „NetworkAdmin”

Elementele „DeviceAdmin” şi „NetworkAdmin” sunt scrise pentru fiecare element în tabelul Setări/Înregistrare. Dacă rolul de administrator este specificat pentru aparat, utilizatorii cu privilegii Administrator pot schimba toate setările, în timp ce utilizatorii generali sunt restricţionaţi şi pot schimba numai unele dintre setări. Între timp, utilizatorii cu privilegii DeviceAdmin sau NetworkAdmin pot schimba anumite setări chiar şi în timp ce aceste setări sunt restricţionate. Pentru aceste setări, „Da” sau „Nu” indică dacă setările pot fi modificate cu privilegii DeviceAdmin şi NetworkAdmin.

„Se poate seta în IU la distanţă”

Elementul „Se poate seta în IU la distanţă” este scris pentru fiecare element în tabelul Setări/Înregistrare. „Da” sau „Nu” indică dacă setările pot fi sau nu pot fi setate în IU de la distanţă.

Importul tuturor funcţiilor

Elementul „Importul tuturor funcţiilor” este scris în tabelul Setări/Înregistrare. În funcţie de faptul că un element de setare poate fi importat sau nu ca lot, se scrie „A”, „B”, „C” sau „Nu”. „A”, „B” şi „C” se referă la următoarele cazuri.

Cazul A

Importarea totală pe aparat
Restabilirea informaţiilor despre setări pe aparatul dvs. pentru copii de rezervă.
 
 
Export
 
 
 
Import
 
 
 
Informaţii despre setări

Cazul B

Importarea totală în acelaşi model de aparat
Se aplică aparatelor din aceeaşi serie din care face parte acest aparat.
 
Export
 
 
 
Informaţii despre setări
 
Import
 
 

Cazul C

Importarea totală într-un model de aparat diferit
Se aplică modelelor care acceptă importul pe loturi.
 
Export
 
 
 
Informaţii despre setări
 
Import
 
 

Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă

Această secţiune indică ce elemente de setări/înregistrare corespund elementelor din funcţia de export a lotului din IU la distanţă. „-” se indică pentru elementele care nu sunt importate/exportate. Importul/exportul tuturor setărilor
Elementele care pot fi selectate pentru funcţia de export a lotului din IU la distanţă sunt indicate mai jos.
Elemente care pot fi selectate cu funcţia de export pe loturi
Settings/Registration Basic Information
Paper Type Management Settings
Settings for Printer Settings
Download Profile for Printer Settings
Forwarding Settings
Box Settings
Department ID Management Settings
Key Settings
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
Visual Message Settings
Home Settings
Favorite Settings
Address Book
User Group Address List
Authentication User Management
Security Policy Settings
Personal Setting Information*
AddOn Application Setting Information
* Pentru informaţii despre setările incluse în [Personal Setting Information], consultaţi Lista articolelor care pot fi personalizate. Selectaţi un element în „Numele elementului când se exportă cu IU la distanţă” listat în tabelul Setări/Înregistrare când se exportă valoarea (pe care aţi setat-o din <Setări dispozitiv>) din IU la distanţă. <Setări personale> şi <Setări dispozitiv>
7SAC-0C0