Setarea unei adrese IPv4

Există două metode pentru a seta o adresă IPv4: alocarea automată cu DHCP şi introducerea manuală. Selectaţi una dintre cele două în funcţie de mediul dumneavoastră. Efectuaţi un test de conexiune, după cum este necesar.

Setarea unei adrese IPv4

1
Apăsaţi  (Setări/Înregistr.).
2
Apăsaţi <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări TCP/IP>  <Setări IPv4>.
3
Apăsaţi <Folosiţi IPv4> <Pornit> <OK> pentru a activa setările IPv4.
4
Apăsaţi <Setări adresa IP> şi setaţi o adresă IP.
Puteţi seta atât alocarea automată, cât şi alocarea manuală. Dacă le setaţi pe ambele şi setaţi <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> la <Oprit>, adresa IP introdusă manual este utilizată când preluarea adresei IP automate eşuează.
Alocarea automată utilizând DHCP
Apăsaţi <DHCP> sau <IP auto>. Selectaţi una din opţiuni în funcţie de mediul de reţea. Dacă le selectaţi pe ambele, <DHCP> şi <IP auto>, are prioritate alocarea automată utilizând DHCP.
Dacă apăsaţi <IP auto>, adresa IP disponibilă este căutată automat în reţea (LAN) şi este alocată valoarea pentru fiecare articol. Această funcţie alocă adresa IP fără a utiliza un server DHCP. Cu toate acestea, comunicarea în afara zonei de acoperire a routerului nu este disponibilă.
Într-un mediu în care nu se poate utiliza nici <DHCP>, nici <IP auto>, dacă oricare din cele două opţiuni este selectată, o comunicare inutilă are loc deoarece aparatul încearcă să verifice dacă serviciul este furnizat în reţea.
Setarea prin introducerea manuală
1
Confirmaţi că atât <DHCP> cât şi <IP auto> sunt anulate.
Dacă este selectată oricare dintre cele două, apăsaţi butonul pentru a anula.
2
Introduceţi adresa IP, masca de subreţea şi adresa gateway.
Apăsaţi butonul corespunzător fiecărui element şi introduceţi valorile.
5
Apăsaţi <OK>.
6
Apăsaţi  (Setări/Înregistr.) <Da>.

Efectuarea unui test de conexiune pentru o adresă IPv4

Când aparatul este conectat corect, ecranul de conectare la UI la distanţă poate fi afişat de la computer (Pornirea instrumentului IU la distanţă). Puteţi efectua un test de conexiune pe panoul de control al aparatului.
 (Setări/Înregistr.) <Preferinţe>  <Reţea>  <Setări TCP/IP>  <Setări IPv4>  <Comandă PING>  Introduceţi adresa oricărui alt dispozitiv care este utilizat  <Start>
Când aparatul este conectat corect, se afişează mesajul <Răspuns de la gazdă.>.
Chiar dacă adresele IP sunt setate corespunzător, dacă aparatul este conectat la un hub de comutare, este posibil ca aparatul să nu fie conectat la reţea. În acest caz, întârziaţi momentul pornirii comunicării aparatului şi încercaţi să vă conectaţi din nou. Setarea timpului de aşteptare pentru conectarea la o reţea
7SAC-00L