Eliminació d'encallaments de paper a la tapa davantera del Multi-drawer Paper Deck-D (Opcional)

Aquesta secció descriu com eliminar un encallament de paper que es produeixi a l'interior de la tapa davantera de Multi-drawer Paper Deck-D. La ubicació de Multi-drawer Paper Deck-D s'indica a la il·lustració següent.
La il·lustració següent indica la ubicació de l'encallament de paper. Consulteu-la per eliminar l'encallament de paper.
Da-D indica la posició de Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B que són productes opcionals de Multi-drawer Paper Deck-D.
Seguiu el procediment que es descriu a continuació, consultant alhora la ubicació de l'encallament de paper i les instruccions que apareixen a la pantalla tàctil, per treure el paper encallat.

1.
Tanqueu la tapa oberta.
Per evitar accidents, tingueu cura amb els dits en tancar la tapa.
2.
Obriu la tapa davantera del Multi-drawer Paper Deck-D.
3.
Traieu el paper de la safata de sortida.
* Aquest pas no és necessari si la Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B està connectada.
Quan la tapa davantera està oberta, si el paper no es treu de la safata d'escapament, la notificació de ple de paper de la safata d'escapament no funcionarà de forma correcta.
4.
Traieu el paper que s'hagi encallat a la guia (Da-B1).
Obriu la guia (Da-B1).
Traieu el paper encallat.
5.
Traieu el paper que s'hagi encallat a la guia (Da-B2).
Obriu la guia (Da-B2).
Traieu el paper encallat.
6.
Tanqueu la guia (Da-B2).
Per evitar accidents, tingueu cura amb els dits en tancar la guia.
7.
Tanqueu la guia (Da-B1).
Per evitar accidents, tingueu cura amb els dits en tancar la guia.
8.
Traieu el paper que s'hagi encallat a la guia (Da-B3).
Obriu la guia (Da-B3).
Traieu el paper encallat.
Tanqueu la guia (Da-B3).
Per evitar accidents, tingueu cura amb els dits en tancar la guia.
9.
Traieu el paper que s'hagi encallat a la guia (Da-C1).
Obriu la guia (Da-C1).
Gireu el comandament de sortida de paper (Da-C2).
Traieu el paper encallat.
10.
Tanqueu la guia (Da-C1).
Per evitar accidents, tingueu cura amb els dits en tancar la guia.
11.
Tanqueu la tapa davantera de la Multi-drawer Paper Deck-D.
Per evitar accidents, tingueu cura amb els dits en tancar la tapa.
Vegeu Encallaments de paper al dipòsit de paper i assegureu-vos que no hi ha paper encallat al dipòsit de paper
12.
Seguiu les instruccions de la pantalla.
La pantalla mostra repetidament les instruccions per eliminar l'encallament de paper fins que s'elimini l'encallament.
70E7-00S