Neteja dels encallaments de paper a la Multi-drawer Paper Deck-D i la unitat d'alimentació rellevant (opcional)

Aquesta secció descriu com eliminar un encallament de paper que es produeixi a Multi-drawer Paper Deck-D i a la unitat d'alimentació rellevant. Les ubicacions de Multi-drawer Paper Deck-D i de la unitat d'alimentació de paper corresponent s'indica a la il·lustració següent.
La il·lustració següent indica la ubicació de l'encallament de paper. Consulteu-la per eliminar l'encallament de paper.
Da-A2, Da-A3 i Da-A4 indiquen la posició de Paper Deck Path Kit-A que són productes opcionals de Multi-drawer Paper Deck-D.
Seguiu el procediment que es descriu a continuació, consultant alhora la ubicació de l'encallament de paper i les instruccions que apareixen a la pantalla tàctil, per treure el paper encallat.

Encallaments de paper al dipòsit de paper


1.
Obriu el dipòsit de paper.
Premeu el botó d'obertura del dipòsit de paper indicat a la pantalla tàctil.
Feu servir l'agafador per treure el dipòsit de paper fins al final.
Traieu el paper encallat.
Si l'equip està en el mode repòs (no apareix la pantalla tàctil, i només està il·luminat ), pot ser que no pugueu obrir la unitat del dipòsit de paper. En aquest cas, premeu per reactivar l'equip i, a continuació, premeu el botó d'obertura del dipòsit de paper.
No estireu el dipòsit de paper amb força.
Assegureu-vos que heu carregat el paper de forma correcta a l’àrea d'apilament quan obriu el dipòsit de paper. Si el paper no s’ha carregat de forma correcta o es queda a l’àrea d'apilament, carregueu el paper bé un altra vegada. Pot arrugar el paper o poder ocórrer encallament de paper.
2.
Introduïu suaument el dipòsit de paper cap a l'interior de l'equip fins que quedi totalment tancat.
Per evitar accidents, tingueu cura amb els dits en tancar el dipòsit de paper.
Quan obriu/tanqueu el dipòsit de paper, no pegueu un cop fort al dipòsit de paper, ja que podríeu fer malbé l'equip o causar un error de funcionament.
3.
Seguiu les instruccions de la pantalla.
La pantalla mostra repetidament les instruccions per eliminar l'encallament de paper fins que s'elimini l'encallament.

Encallaments de paper a la Stack Bypass-C

1.
Tanqueu la tapa oberta.
Per evitar accidents, tingueu cura amb els dits en tancar la tapa.
2.
Traieu de la Stack Bypass-C tot el paper que no estigui encallat.
3.
Obriu la Stack Bypass-C.
4.
Traieu el paper encallat.
Traieu el paper encallat de l'exterior de la Stack Bypass-C.
Traieu el paper encallat de l'interior de la Stack Bypass-C.
El paper també pot estar encallat a la ranura d'alimentació del lateral deMulti-drawer Paper Deck-D. Traieu el paper encallat de la ranura d'alimentació.
5.
Traieu el paper encallat del lateral del Multi-drawer Paper Deck-D.
Gireu el comandament (Da-E).
Traieu el paper encallat.
6.
Obriu la tapa davantera del Multi-drawer Paper Deck-D.
7.
Traieu el paper de la safata de sortida.
* Aquest pas no és necessari si la Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B està connectada.
Quan la tapa davantera està oberta, si el paper no es treu de la safata d'escapament la notificació de ple de paper de la safata d'escapament no funcionarà de forma correcta.
8.
Traieu el paper que s'hagi encallat a la guia (Da-C1).
Obriu la guia (Da-C1).
Gireu el comandament de sortida de paper (Da-C2).
Traieu el paper encallat.
9.
Tanqueu la guia (Da-C1).
Per evitar accidents, tingueu cura amb els dits en tancar la guia.
10.
Tanqueu la tapa davantera de la Multi-drawer Paper Deck-D.
Per evitar accidents, tingueu cura amb els dits en tancar la tapa.
11.
Obrir la cobertura de la ruta
12.
Obriu la guia (Da-A2).
13.
Traieu el paper encallat.
Gireu el comandament (Da-A3/A4) de la unitat fins sentir-lo lleuger.
Traieu el paper encallat i tanqueu la guia (Da-A2).
14.
Tancar la cobertura de la ruta
Per evitar accidents, tingueu cura amb els dits en tancar la tapa.
15.
Seguiu les instruccions de la pantalla.
La pantalla mostra repetidament les instruccions per eliminar l'encallament de paper fins que s'elimini l'encallament.

Encallaments de paper a la POD Deck Lite XL-A

1.
Tanqueu qualsevol tapa oberta.
Per evitar accidents, tingueu cura amb els dits en tancar la tapa.
2.
Traieu el POD Deck Lite XL-A de Multi-drawer Paper Deck-D.
Premeu la palanca de desbloqueig.
Traieu el POD Deck Lite XL-A de Multi-drawer Paper Deck-D.
3.
Traieu el paper encallat del lateral de la POD Deck Lite XL-A.
El paper també pot estar encallat a la ranura d'alimentació del lateral deMulti-drawer Paper Deck-D. Traieu el paper encallat de la ranura d'alimentació.
4.
Traieu el paper encallat del lateral del Multi-drawer Paper Deck-D.
5.
Torneu a connectar POD Deck Lite XL-A a Multi-drawer Paper Deck-D.
Si no es mostra el missatge d'encallament de paper quan torneu a connectar la POD Deck Lite XL-A, aneu al pas 8.
Per evitar lesions personals, aneu amb compte amb els dits quan torneu a connectar POD Deck Lite XL-A amb Multi-drawer Paper Deck-D.
Quan torneu a connectar la POD Deck Lite XL-A amb Multi-drawer Paper Deck-D, confirmeu que la tapa davantera de Multi-drawer Paper Deck-D s'hagi tancat correctament.
6.
Obriu el dipòsit de paper.
Premeu el botó d'obertura.
Obriu el dipòsit de paper.
L'elevador interior baixa automàticament fins a la posició de càrrega de paper.
Si l'equip està en el mode Repòs (no apareix la pantalla tàctil i només  està il·luminat), probablement no podreu obrir el dipòsit de paper. En aquest cas, premeu  per reactivar l'equip i, a continuació, premeu el botó d'obertura del dipòsit de paper.
7.
Traieu el paper encallat.
Comproveu-ho atentament, perquè el paper encallat pot ser difícil de veure.
8.
Tanqueu el dipòsit de paper.
Per evitar accidents, tingueu cura amb els dits en tancar el dipòsit de paper.
Quan tanqueu el dipòsit de paper, confirmeu les qüestions següents:
El paper està carregat correctament.
Les plaques de canvi de mida i el retenidor de la vora posterior estan ajustats en la posició apropiada.
9.
Obriu la tapa davantera del Multi-drawer Paper Deck-D.
10.
Traieu el paper de la safata de sortida.
* Aquest pas no és necessari si la Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B està connectada.
Quan la tapa davantera està oberta, si el paper no es treu de la safata d'escapament la notificació de ple de paper de la safata d'escapament no funcionarà de forma correcta.
11.
Traieu el paper que s'hagi encallat a la guia (Da-C1).
Obriu la guia (Da-C1).
Gireu el comandament de sortida de paper (Da-C2).
Traieu el paper encallat.
12.
Tanqueu la guia (Da-C1).
Per evitar accidents, tingueu cura amb els dits en tancar la guia.
13.
Tanqueu la tapa davantera de la Multi-drawer Paper Deck-D.
Per evitar accidents, tingueu cura amb els dits en tancar la tapa.
14.
Obrir la cobertura de la ruta
15.
Obriu la guia (Da-A2).
16.
Traieu el paper encallat.
Gireu el comandament (Da-A3/A4) de la unitat fins sentir-lo lleuger.
Traieu el paper encallat i tanqueu la guia (Da-A2).
17.
Tancar la cobertura de la ruta
Per evitar accidents, tingueu cura amb els dits en tancar la tapa.
18.
Seguiu les instruccions de la pantalla.
La pantalla mostra repetidament les instruccions per eliminar l'encallament de paper fins que s'elimini l'encallament.
70E7-00U