Dostupná sada papíru

Do stroje byla přidána jednotka Multi-drawer Paper Deck-D. Zároveň byly přidány typy papíru Syntetický (polypropylen) a Syntetický (polyester).
V následující tabulce jsou uvedeny typy papíru, které lze v tomto zařízení použít. Na obrazovce výběru papíru se mohou zobrazovat ikony označující typ papíru uloženého v jednotlivých zásuvkách, pokud tyto informace ve stroji předem uložíte. (Viz „Ukládání velikosti a typu papíru pro zdroj papíru“ v uživatelské příručce.)
V zájmu dosažení vysoké kvality kopií a výtisků používejte papír doporučený pro tento stroj. Používání jiných typů papíru může způsobovat problémy, jako např. zachycení papíru.
Používáte-li typ papíru, který není doporučený pro tento stroj, kontaktujte místního autorizovaného zástupce Canon.
V tomto stroji můžete používat různé typy papíru; může se však stát, že nebude uspokojivá kvalita obrazu a podávání papíru, a to v závislosti na vlastnostech papíru (tuhost, tloušťka, propustnost vzduchu, hladkost, schopnost pohlcovat vlhkost atd.). Pokud jde o tloušťku papíru, jako vodítko používejte běžný papír o tloušťce 360 mikrometrů nebo méně.
Chcete-li používat papír Syntetický (polypropylen) a papír Syntetický (polyester), kontaktujte prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili, nebo nejbližšího autorizovaného prodejce výrobků Canon.
: Lze použít -: Nelze použít
Typ papíru
Zdroj papíru
Zásuvka na papír
Stack Bypass-C
POD Deck Lite-C
POD Deck Lite XL-A
Multi-drawer Paper Deck-C
Multi-drawer Paper Deck-D
Document Insertion Unit-N
Tenký 2
(52 g/m2 až 63 g/m2)
*6
Tenký 1
(64 g/m2 až 79 g/m2)
Běžný 1
(80 g/m2 až 90 g/m2)
Běžný 2
(91 g/m2 až 105 g/m2)
Recyklovaný 1
(64 g/m2 až 79 g/m2)
Recyklovaný 2
(80 g/m2 až 90 g/m2)
Recyklovaný 3
(91 g/m2 až 105 g/m2)
Barevný 1
(64 g/m2 až 79 g/m2)
Barevný 2
(80 g/m2 až 90 g/m2)
Silný 1
(106 g/m2 až 128 g/m2)
Silný 2
(129 g/m2 až 150 g/m2)
Silný 3
(151 g/m2 až 180 g/m2)
Silný 4
(181 g/m2 až 220 g/m2)
Silný 5
(221 g/m2 až 256 g/m2)
Silný 6
(257 g/m2 až 300 g/m2)
Silný 7
(301 g/m2 až 325 g/m2)
-
*8
-
Silný 8
(326 g/m2 až 350 g/m2)
-
*8
-
1str. potažený Tenký 2
(85 g/m2 až 90 g/m2)
-
*9,*11
*9,*10,*11
*9
*9
1str. potažený Tenký 2
(91 g/m2 až 105 g/m2)
-
*9
*9,*12
*9
*9
1str. potažený 1
(106 g/maž 128 g/m2)
-
1str. potažený 2
(129 g/m2 až 150 g/m2)
-
1str. potažený 3
(151 g/m2 až 180 g/m2)
-
1str. potažený 4
(181 g/m2 až 220 g/m2)
-
1str. potažený 5
(221 g/m2 až 256 g/m2)
-
1str. potažený 6
(257 g/m2 až 300 g/m2)
-
1str. potažený 7
(301 g/m2 až 325 g/m2)
-
*8
-
1str. potažený 8
(326 g/m2 až 350 g/m2)
-
*8
-
2str. potažený Tenký 2
(85 g/m2 až 90 g/m2)
-
*9,*11
*9,*10,*11
*9
*9
2str. potažený Tenký 1
(91 g/m2 až 105 g/m2)
-
*9
*9,*12
*9
*9
2str. potažený 1
(106 g/maž 128 g/m2)
-
2str. potažený 2
(129 g/maž 150 g/m2)
-
2str. potažený 3
(151 g/maž 180 g/m2)
-
2str. potažený 4
(181 g/maž 220 g/m2)
-
2str. potažený 5
(221 g/maž 256 g/m2)
-
2str. potažený 6
(257 g/maž 300 g/m2)
-
2str. potažený 7
(301 g/m2 až 325 g/m2)
-
*8
-
2str. potažený 8
(326 g/maž 350 g/m2)
-
*8
-
Matný potažený Tenký 2
(85 g/m2 až 90 g/m2)
-
*9,*11
*9
*9
*9
Matný potažený Tenký 1
(91 g/m2 až 105 g/m2)
-
*9
*9
*9
*9
Matný potažený 1
(106 g/m2 až 128 g/m2)
-
Matný potažený 2
(129 g/m2 až 150 g/m2)
-
Matný potažený 3
(151 g/m2 až 180 g/m2)
-
Matný potažený 4
(181 g/m2 až 220 g/m2)
-
Matný potažený 5
(221 g/m2 až 256 g/m2)
-
Matný potažený 6
(257 g/m2 až 300 g/m2)
-
Matný potažený 7
(301 g/m2 až 325 g/m2)
-
*8
-
Matný potažený 8
(326 g/m2 až 350 g/m2)
-
*8
-
Texturovaný 1
(80 g/m2 až 90 g/m2)
-
Texturovaný 2
(91 g/m2 až 105 g/m2)
-
Texturovaný 3
(106 g/m2 až 128 g/m2)
-
Texturovaný 4
(129 g/m2 až 150 g/m2)
-
Texturovaný 5
(151 g/m2 až 180 g/m2)
-
Texturovaný 6
(181 g/m2 až 220 g/m2)
-
Texturovaný 7
(221 g/m2 až 256 g/m2)
-
Texturovaný 8
(257 g/m2 až 300 g/m2)
-
Pergamenový 1*1
(64 g/m2 až 79 g/m2)
Pergamenový2*1
(80 g/maž 90 g/m2)
Pergamenový 3*1
(91 g/m2 až 105 g/m2)
Transparentní listy*2
(151 g/m2 až 180 g/m2)
*6
-
Čirý film
(151 g/m2 až 180 g/m2)
-
Děrovaný 1
(64 g/m2 až 79 g/m2)
Děrovaný 2
(80 g/m2 až 90 g/m2)
Tabelační 1
(151 g/m2 až 180 g/m2)
*3
*6
Tabelační 2
(181 g/m2 až 220 g/m2)
*3
*6
Štítky
(151 g/m2 až 180 g/m2)
-
-
Klížený 1
(64 g/m2 až 79 g/m2)
Klížený 2
(80 g/m2 až 90 g/m2)
Klížený 3
(91 g/m2 až 105 g/m2)
Hlavičkový
(151 g/m2 až 180 g/m2)
Obálka
(181 g/m2 až 220 g/m2)
*4
*5
*5
*7
*13
-
Syntetický (polypropylen)
(151 g/m2 až 180 g/m2)
-
-
*14
-
Syntetický (polyester)
(151 g/m2 až 180 g/m2)
-
-
*14
-
*1 Některé typy pergamenového papíru nelze použít.
*2 Používejte pouze transparentní listy A4 nebo A4R doporučené pro tento stroj.
*3 Je vyžadován Tab Feeding Attachment-F.
*4 Je vyžadován Envelope Feeder Attachment-F, s výjimkou při použití ISO-C5 nebo Kakugata 2.
*5 Je vyžadován Envelope Feeder Attachment-G.
*6 Dlouhé listy nelze použít ani v případě, že je připojen Long Sheet Tray-B.
*7 Lze použít pouze ISO-C5.
*8 Pokud v zařízení Multi-drawer Paper Deck použijete typy papíru silnější než 300 g/m2, může dojít ke snížení výkonnosti.
*9 Pokud se při tisku používá potahovaný tenký papír, může se v závislosti na předchozí úloze pomačkat. V takovém případě ponechte přihrádku na papír asi 10 minut otevřenou, aby se snížila teplota podstavce na papír, a poté znovu zahajte tisk.
*10 Nelze použít dlouhý list.
*11 Nelze použít základní hmotnost menší než 84 g/m2.
*12 Nelze použít dlouhý list s hmotností menší než 100 g/m2.
*13 K používání obálek je nutná jednotka Envelope Feeder Attachment-H.
*14 Pouze pro spodní zásobník.
: Lze použít -: Nelze použít
Velikost papíru
Šířka x délka
Zdroj papíru
Zásuvka na papír
Stack Bypass-C
POD Deck Lite-C
POD Deck Lite XL-A
Multi-drawer Paper Deck-C
Multi-drawer Paper Deck-D
Document Insertion Unit-N
-
330 mm x 483 mm
-
305 mm x 457 mm
SRA3
320 mm x 450 mm
A3
297 mm x 420 mm
A4
297 mm x 210 mm
A4R
210 mm x 297 mm
A5R
148 mm x 210 mm
-
Vlastní velikost
98,4 mm x 148 mm až 330,2 mm x 487,7 mm
*1
*1
*2
*2
*3
Vlastní velikost
210 mm x 487,8 mm až 330,2 mm x 1 300 mm
-
*6
-
*7
-
-
-
Obálka
98,4 mm x 148 mm až 330,2 mm x 487,7 mm
*6
*6
*5
*5
-
*8
-
ISO-C5
162 mm x 229 mm
-
Č. 10 (COM10)
104,7 mm x 241,3 mm
-
-
Monarch
98,4 mm x 190,5 mm
-
-
DL
110 mm x 220 mm
-
-
Nagagata 3
120 mm x 235 mm
-
-
Yougatanaga 3
120 mm x 235 mm
-
-
Kakugata 2
240 mm x 332 mm
-
-
Vlastní velikost
6"x9", 9"x12", 10"x13"
*4
*4
*5
*5
-
-
*1 Podávání papíru vlastní velikosti je možné, pouze pokud jsou jeho rozměry v rozmezí 139,7 mm x 148 mm až 330,2 mm x 487,7 mm.
*2 Podávání papíru vlastní velikosti je možné, pouze pokud jsou jeho rozměry v rozmezí 139,7 mm x 182 mm až 330,2 mm x 487,7 mm.
*3 Podávání papíru vlastní velikosti je možné, pouze pokud jsou jeho rozměry v rozmezí 182 mm × 182 mm až 330,2 mm × 487,7 mm.
*4 Do stroje lze ukládat také obálky o velikosti 98,4 mm x 148 mm až 330,2 mm x 487,7 mm, ale může se stát, že se obraz na obálky nevytiskne správně.
*5 Do stroje lze ukládat také obálky o velikosti 139,7 mm x 148 mm až 330,2 mm x 487,7 mm, ale může se stát, že se obraz na obálky nevytiskne správně.
*6 Když je ke stroji připojena jednotka Long Sheet Tray-B. V případě jednostranného tisku můžete vkládat papír o velikosti 210 mm x 487,8 mm až 330,2 mm x 1300 mm. V případě oboustranného tisku můžete vkládat papír o velikosti 210 mm x 487,8 mm až 330,2 mm x 762 mm.
*7 Podávání papíru vlastní velikosti je možné, pouze pokud jsou jeho rozměry v rozmezí 210 mm x 487,8 mm až 330,2 mm x 762 mm.
*8 Do stroje lze ukládat také obálky o velikosti 139,7 mm x 182 mm až 330,2 mm x 487,7 mm, ale může se stát, že se obraz na obálky nevytiskne správně.

Používáte-li předtištěný papír, papír s okraji nebo barevný papír, a tištěný obraz je vertikálně nepřesně nastaven při pohledu ve směru podávání papíru, nastavte Vyp pro <Autom. nast. zarovnání levého/pravého okraje> v [Nastavení papíru] v [Možnosti] (Nastavení/Uložení). (Viz „Změna automatického nastavení zarovnání levého/pravého okraje“ v uživatelské příručce.)
Použijte papír brzy po vybalení, protože schopnost papíru absorbovat vlhkost může ovlivnit kvalitu obrazu a podávání papíru. Zabalte zbývající papír do původního obalu a skladujte jej na rovném povrchu.
Pokud je připojen velkokapacitní stohovač, minimální velikost papíru, který lze vložit do zařízení je 140 x 182 mm (včetně obálek). Obálky zároveň nelze stohovat ve vysokokapacitním stohovači.
Instrukce týkající se ukládání papíru naleznete v těchto částech:
Zásuvky na papír → Viz „Ukládání papíru do zásuvky na papír“ v uživatelské příručce.
Stack Bypass-C → Viz „Ukládání papíru do jednotky Stack Bypass-C“ v uživatelské příručce.
Long Sheet Tray-B → Viz „Ukládání papíru do jednotky Long Sheet Tray-B (volitelné)“ v uživatelské příručce.
POD Deck Lite-C → Viz „Ukládání papíru do jednotky POD Deck Lite-C (volitelné)“ v uživatelské příručce.
Multi-drawer Paper Deck-C → Viz „Ukládání papíru do jednotky Multi-drawer Paper Deck-C (volitelné)“ v uživatelské příručce.
POD Deck Lite XL-A → Viz „Ukládání papíru do jednotky POD Deck Lite XL-A (volitelné)“ v uživatelské příručce.
Document Insertion Unit-N → Viz „Ukládání papíru do jednotky Document Insertion Unit-N (volitelné)“ v uživatelské příručce.
Jednotky Stack Bypass-C, Long Sheet Tray-B, POD Deck Lite-C, Multi-drawer Paper Deck-C, Multi-drawer Paper Deck-D, POD Deck Lite XL-A a Document Insertion Unit-N jsou volitelné doplňky.
Pro tisk na tomto stroji lze používat bezchlorový papír.
Může dojít k pomačkání potištěných obálek; závisí to na způsobu slepení obálky nebo na poloze chlopně.

Uchovávání výtisků

Při manipulaci a uchovávání papíru potištěném tímto strojem se řiďte následujícími body.

Jak uchovávat výtisky

Uchovávejte papír na rovné ploše.
Neuchovávejte výtisky ve složkách vyrobených z PVC, jelikož tento materiál může způsobit, že se toner rozpustí a na materiál PVC se přilepí. Při složení nebo pomačkání výtisků se toner může odloupnout.
Uchovávejte výtisky tak, aby nedošlo k jejich složení nebo pomačkání, což by mohlo způsobit odloupnutí toneru.
Chcete-li výtisky uchovávat po dlouhou dobu (dva roky a déle), uchovávejte je v rychlovazači.
Při dlouhodobém uchovávání výtisků může dojít k vyblednutí jejich barev.
Neskladujte výtisky na místě vystaveném vysokým teplotám.

Upozornění k lepení výtisků lepidlem

Používejte vždy nerozpustné lepidlo.
Před použitím lepidlo vyzkoušejte na nepotřebném výtisku.
Než výtisky, pro něž bylo použito lepidlo, uložíte do sady na sebe, zkontrolujte, zda lepidlo úplně zaschlo.
70E8-003