Údržba

Tato část obsahuje postupy vložení papíru do tiskárny Multi-drawer Paper Deck-D a postup změny nastavení.
Vkládání papíru
70E8-00K