Nové volitelné produkty

1
Finisher Long Sheet Catch Tray-A
Jednotka Finisher Long Sheet Catch Tray-A je připojená k jednotce Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO. Tuto funkci můžete použít s papírem, jehož délka ve směru podávání je větší než 487,7 mm. Můžete vložit až 300 listů papíru kratšího než 762 mm a 10 listů papíru v délce 763 až 1 300 mm.
2
Multi-drawer Paper Deck-D
Vedle běžných funkcí jednotky Multi-drawer Paper Deck-C bude stroj po instalaci jednotky Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B v případě, že zjistí vkládání více listů, schopen ukládat papír na výstupu do odkládacího zásobníku. Ke stroji také můžete připojit jednotku POD Deck Lite XL-A nebo jednotku Stack Bypass-C.
70E8-005