Justering af billedplaceringen ved at bruge guidearket

Der er tilføjet en funktion til at justere billedplaceringen på lange ark.
Hvis du hurtigt vil indstille justeringen af de billeder, der er printet både på forsiden og bagsiden af papiret, kan du justere ved at scanne testsiderne med guidearket.
Denne justering kan udføres, når Duplex Color Image Reader Unit-M er monteret.
Guideark
  
Testside (2-sidet): Standardformat
  
Testside (2-sidet): Langt ark
  
  
Rengør glaspladen og undersiden på fremføreren inden justeringen. Læs "Originaler kan ikke scannes korrekt (rengøring af glaspladen)" i brugervejledningen.
Print inden justering guidearket (A3 eller 11" x 17") under følgende betingelser. Nøjagtig justering er måske ikke muligt, hvis guidearket ikke er printet korrekt.
Vælg samme størrelse som guidearket.
Brug papir med en vægt på mere end 200 g/m2.
Indstil zoomforholdet til 100 %.
Hvis en af testsidens kanter er forkert skåret eller foldet, eller billedet ikke er printet korrekt på testsiden, vises meddelelsen "Anbring prøveprintet på glaspladen." muligvis under scanningen.
Justering kan ikke udføres korrekt med visse typer papir, f.eks. strukturpapir med grov overflade eller farvepapir. Hvis justering ikke udføres korrekt, når [Brug scanner] er valgt, skal du vælge [Brug ikke scanner] i stedet.

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindst. for papirtype].
3.
Vælg på listen den papirtype, du vil redigere → tryk på [Detaljer/Redigér].
4.
Tryk på [Skift] for <Justér billedplacering>.
5.
Tryk på [Output-styreark].
6.
Vælg den papirkilde, der indeholder det papir, der skal bruges → tryk på [Start print].
Guidearket bliver printet.
7.
Tryk på [Brug scanner].
8.
Indtast det antal testsider, du vil lave → tryk på [Næste].
Jo større antal leverede testsider, jo mere nøjagtig bliver justeringen.
Ved angivelse af aflevering af flere testsider skal du sørge for, at alle testsiderne scannes i den rækkefølge, de afleveres. Hvis rækkefølgen er ændret, eller scanningsprocessen ikke udføres fortløbende, udføres justeringen muligvis ikke korrekt.
9.
Vælg den papirkilde, der indeholder den papirtype, der skal justeres → tryk på [Start print].
Testsiden bliver printet.
10.
Anbring guidearket på glaspladen, og justér pilen på arket med pilen på glaspladen.
11.
Justér mærket på testsiden for den første scanningshandling med mærket på guidearket.
12.
Luk fremføreren → tryk på [Start scanning].
Åbn og luk forsigtigt fremføreren. Sørg for, at guidearket forbliver justeret, når du lukker fremføreren.
13.
Vend testsiden på hovedet, og justér mærket på testsiden for den anden scanningshandling med mærket på guidearket → tryk på [Start scanning].
14.
Vend testsiden om, og justér mærket på testsiden for den tredje scanningshandling med mærket på guidearket → tryk på [Start scanning].
15.
Vend testsiden på hovedet, og justér mærket på testsiden for den fjerde scanningshandling med mærket på guidearket → tryk på [Start scanning].
16.
Justeringen er udført.
Hvis du har angivet levering af flere testsider, skal du gentage trinnene 9 til 13 for alle de afleverede testsider. I dette tilfælde er justeringen udført, når alle testsiderne er blevet scannet.
Sørg for, at alle testsiderne scannes i den rækkefølge, de afleveres.
Hvis du har brug for at tilpasse billedplaceringen mere præcist, når du har justeret med guidearket, skal du vælge [Brug ikke scanner] og foretage de nødvendige justeringer for individuelle indstillingspunkter for justering.
70E9-00H