Multi-drawer Paper Deck-D:n (lisävaruste) etukannen paperitukoksen poistaminen

Tässä osassa kerrotaan, miten poistetaan Multi-drawer Paper Deck-D:n etukannen sisällä oleva paperitukos. Multi-drawer Paper Deck-D:n paikka näkyy seuraavassa kuvassa.
Seuraava kuva osoittaa paperitukoksen sijainnin. Poista juuttunut paperi sen avulla.
Da-D tarkoittaa Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B:n (Multi-drawer Paper Deck-D:n lisävaruste) paikkaa.
Tarkasta paperitukoksen sijainti ja poista juuttunut paperi alla olevan ohjeen ja kosketusnäytössä olevien ohjeiden avulla.

1.
Sulje avoin kansi.
Kun suljet kantta, varo jättämästä sormiasi väliin välttääksesi loukkaantumisvaaran.
2.
Avaa Multi-drawer Paper Deck-D -yksikön etukansi.
3.
Poista paperi poistotasolta.
* Tämä vaihe on tarpeeton, paitsi jos Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B on yhdistetty.
Jos paperia ei poisteta poistotasolta etukantta avattaessa tai suljettaessa, poistotason paperisäiliön täyttymisestä kertova ilmoitus ei toimi kunnolla.
4.
Poista kaikki juuttuneet paperit ohjaimesta (Da-B1).
Avaa ohjain (Da-B1).
Poista juuttuneet paperit.
5.
Poista kaikki juuttuneet paperit ohjaimesta (Da-B2).
Avaa ohjain (Da-B2).
Poista juuttuneet paperit.
6.
Sulje ohjain (Da-B2).
Kun suljet ohjainta, varo jättämästä sormiasi väliin, sillä voit loukata itsesi.
7.
Sulje ohjain (Da-B1).
Kun suljet ohjainta, varo jättämästä sormiasi väliin, sillä voit loukata itsesi.
8.
Poista kaikki juuttuneet paperit ohjaimesta (Da-B3).
Avaa ohjain (Da-B3).
Poista juuttuneet paperit.
Sulje ohjain (Da-B3).
Kun suljet ohjainta, varo jättämästä sormiasi väliin, sillä voit loukata itsesi.
9.
Poista kaikki juuttuneet paperit ohjaimesta (Da-C1).
Avaa ohjain (Da-C1).
Käännä paperin luovutuksen säädintä (Da-C2).
Poista juuttuneet paperit.
10.
Sulje ohjain (Da-C1).
Kun suljet ohjainta, varo jättämästä sormiasi väliin, sillä voit loukata itsesi.
11.
Sulje Multi-drawer Paper Deck-D -yksikön etukansi.
Kun suljet kantta, varo jättämästä sormiasi väliin välttääksesi loukkaantumisvaaran.
Katso kohta Paperitukokset paperisäiliössä ja varmista, ettei paperisäiliössä ole paperia jumissa.
12.
Noudata näytössä olevia ohjeita.
Näyttöön tulee paperitukoksen poistamisohjeista kertova näyttö toistuvasti, kunnes paperitukos on kokonaan poistettu.
70EA-00S