Paperitukoksen poistaminen lisävarusteesta Multi-drawer Paper Deck-D ja paperinsyöttöosista (lisävaruste)

Tässä osiossa kerrotaan, miten poistetaan paperitukos Multi-drawer Paper Deck-D:stä ja paperinsyöttöosista. Multi-drawer Paper Deck-D:n ja paperinsyöttöosien paikat on merkitty oheiseen kuvaan.
Seuraava kuva osoittaa paperitukoksen sijainnin. Poista juuttunut paperi sen avulla.
Da-A2, Da-A3 ja Da-A4 tarkoittavat Paper Deck Path Kit-A:n (Multi-drawer Paper Deck-D:n lisävaruste) paikkaa.
Tarkasta paperitukoksen sijainti ja poista juuttunut paperi alla olevan ohjeen ja kosketusnäytössä olevien ohjeiden avulla.

Paperitukokset paperisäiliössä


1.
Avaa paperisäiliö.
Paina kosketusnäytössä osoitetun paperisäiliön avauspainiketta.
Tartu kahvaan ja vedä paperisäiliötä ulospäin, kunnes se pysähtyy.
Poista juuttuneet paperit.
Jos laite on Lepotilassa (kosketusnäyttö on pimeä ja vain palaa), paperisäilön avaaminen ei ehkä ole mahdollista. Jos näin käy, käynnistä laite painamalla ja avaa paperisäiliö painamalla sen avauspainiketta.
Älä vedä paperisäiliötä ulos väkisin.
Varmista, että paperi on asetettu pinoalueelle huolellisesti, kun paperisäiliö on avattu. Jos paperi on asetettu väärin tai jos se on jäänyt pinoalueelle, aseta se huolellisesti uudelleen. Muuten seurauksena voi olla paperin taittuminen tai paperitukos.
2.
Työnnä paperisäiliö varovasti takaisin laitteeseen, kunnes se lukittuu naksahtaen paikalleen.
Varo jättämästä sormiasi paperisäiliön ja laitteen rungon väliin sulkiessasi säiliötä, sillä se voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
Älä kolhaise paperisäilöä, kun avaat tai suljet sitä, sillä seurauksena voi olla toimintahäiriö, laitevaurio tai kuvan kohdistusvirhe.
3.
Noudata näytössä olevia ohjeita.
Näyttöön tulee paperitukoksen poistamisohjeista kertova näyttö toistuvasti, kunnes paperitukos on kokonaan poistettu.

Paperitukokset Stack Bypass-C -yksikössä

1.
Sulje avoin kansi.
Kun suljet kantta, varo jättämästä sormiasi väliin välttääksesi loukkaantumisvaaran.
2.
Poista paperit, jotka eivät ole juuttuneet Stack Bypass-C:een.
3.
Avaa Stack Bypass-C.
4.
Poista juuttuneet paperit.
Poista kaikki juuttuneet paperit Stack Bypass-C:n ulkopuolelta.
Poista kaikki juuttuneet paperit Stack Bypass-C:n sisäpuolelta.
Paperi voi olla juuttunut myös Multi-drawer Paper Deck-D:n sivussa olevaan syöttöaukkoon. Poista kaikki juuttunut paperi syöttöaukosta.
5.
Poista kaikki juuttuneet paperit Multi-drawer Paper Deck-D:n sisältä.
Käännä valitsinta (Da-E).
Poista juuttuneet paperit.
6.
Avaa Multi-drawer Paper Deck-D -yksikön etukansi.
7.
Poista paperi poistotasolta.
* Tämä vaihe on tarpeeton, paitsi jos Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B on yhdistetty.
Jos paperia ei poisteta poistotasolta etukantta avattaessa tai suljettaessa, poistotason paperisäiliön täyttymisestä kertova ilmoitus ei toimi kunnolla.
8.
Poista kaikki juuttuneet paperit ohjaimesta (Da-C1).
Avaa ohjain (Da-C1).
Käännä paperin luovutuksen säädintä (Da-C2).
Poista juuttuneet paperit.
9.
Sulje ohjain (Da-C1).
Kun suljet ohjainta, varo jättämästä sormiasi väliin, sillä voit loukata itsesi.
10.
Sulje Multi-drawer Paper Deck-D -yksikön etukansi.
Kun suljet kantta, varo jättämästä sormiasi väliin välttääksesi loukkaantumisvaaran.
11.
Avaa syöttöreitin kansi.
12.
Avaa ohjain (Da-A2).
13.
Poista juuttuneet paperit.
Käännä säädintä (Da-A3/A4), kunnes se tuntuu kevyeltä.
Poista juuttunut paperi ja sulje ohjain (Da-A2).
14.
Sulje syöttöreitin kansi.
Kun suljet kantta, varo jättämästä sormiasi väliin välttääksesi loukkaantumisvaaran.
15.
Noudata näytössä olevia ohjeita.
Näyttöön tulee paperitukoksen poistamisohjeista kertova näyttö toistuvasti, kunnes paperitukos on kokonaan poistettu.

Paperitukokset POD Deck Lite XL-A -yksikössä

1.
Sulje kaikki avoimet ovet.
Kun suljet kantta, varo jättämästä sormiasi väliin välttääksesi loukkaantumisvaaran.
2.
Siirrä POD Deck Lite XL-A ja Multi-drawer Paper Deck-D erilleen toisistaan.
Paina vapautusvipua.
Siirrä POD Deck Lite XL-A ja Multi-drawer Paper Deck-D erilleen toisistaan.
3.
Poista kaikki juuttunut paperi POD Deck Lite XL-A:n sisältä.
Paperi voi olla juuttunut myös Multi-drawer Paper Deck-D:n sivussa olevaan syöttöaukkoon. Poista kaikki juuttunut paperi syöttöaukosta.
4.
Poista kaikki juuttuneet paperit Multi-drawer Paper Deck-D:n sisältä.
5.
Yhdistä POD Deck Lite XL-A ja Multi-drawer Paper Deck-D uudelleen.
Jos paperitukosta ilmaiseva viesti ei ole näkyvissä, kun olet kiinnittänyt POD Deck Lite XL-A:n, jatka vaiheeseen 8.
Kun POD Deck Lite XL-A ja Multi-drawer Paper Deck-D yhdistetään uudelleen, varo jättämästä sormiasi väliin, sillä se voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
Kun POD Deck Lite XL-A ja Multi-drawer Paper Deck-D yhdistetään uudelleen, varmista, että Multi-drawer Paper Deck-D:n etukansi on kunnolla kiinni.
6.
Avaa paperisäiliö.
Paina avauspainiketta.
Avaa paperisäiliö.
Yksikön sisällä oleva nostin laskeutuu automaattisesti täyttöasentoon.
Jos laite on Lepotilassa (kosketusnäyttö on pimeä ja vain palaa), paperisäilön avaaminen ei ehkä ole mahdollista. Jos näin käy, käynnistä laite painamalla ja avaa paperisäiliö painamalla sen avauspainiketta.
7.
Poista juuttuneet paperit.
Katso tarkasti, sillä juuttunutta paperia voi olla vaikea havaita.
8.
Sulje paperisäiliö.
Varo jättämästä sormiasi paperisäiliön ja laitteen rungon väliin sulkiessasi säiliötä, sillä se voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
Kun suljet paperisäiliötä, varmista seuraavat seikat:
Paperi on asetettu oikein.
Koon muutoslevyt ja takareunan tukilevy ovat oikeissa kohdissa.
9.
Avaa Multi-drawer Paper Deck-D -yksikön etukansi.
10.
Poista paperi poistotasolta.
* Tämä vaihe on tarpeeton, paitsi jos Paper Deck Double Feeding Detection Kit-B on yhdistetty.
Jos paperia ei poisteta poistotasolta etukantta avattaessa tai suljettaessa, poistotason paperisäiliön täyttymisestä kertova ilmoitus ei toimi kunnolla.
11.
Poista kaikki juuttuneet paperit ohjaimesta (Da-C1).
Avaa ohjain (Da-C1).
Käännä paperin luovutuksen säädintä (Da-C2).
Poista juuttuneet paperit.
12.
Sulje ohjain (Da-C1).
Kun suljet ohjainta, varo jättämästä sormiasi väliin, sillä voit loukata itsesi.
13.
Sulje Multi-drawer Paper Deck-D -yksikön etukansi.
Kun suljet kantta, varo jättämästä sormiasi väliin välttääksesi loukkaantumisvaaran.
14.
Avaa syöttöreitin kansi.
15.
Avaa ohjain (Da-A2).
16.
Poista juuttuneet paperit.
Käännä säädintä (Da-A3/A4), kunnes se tuntuu kevyeltä.
Poista juuttunut paperi ja sulje ohjain (Da-A2).
17.
Sulje syöttöreitin kansi.
Kun suljet kantta, varo jättämästä sormiasi väliin välttääksesi loukkaantumisvaaran.
18.
Noudata näytössä olevia ohjeita.
Näyttöön tulee paperitukoksen poistamisohjeista kertova näyttö toistuvasti, kunnes paperitukos on kokonaan poistettu.
70EA-00U