Dostępne materiały papiernicze

Do urządzenia dodano Multi-drawer Paper Deck-D. Jako typy papieru dodano Syntetyczny (polipropylen) i Syntetyczny (poliester).
W zamieszczonej poniżej tabeli wyszczególniono rodzaje papieru, których można używać z tym urządzeniem. Na ekranie wyboru papieru będą wyświetlane ikony wskazujące rodzaj papieru włożonego do szuflady, jeżeli tego rodzaju informacja zostanie wcześniej zarejestrowana w urządzeniu. (Patrz „Rejestrowanie formatu papieru oraz jego rodzaju dla danego źródła papieru” w Podręczniku użytkownika).
Aby uzyskać wysokiej jakości wydruki i kopie, należy korzystać z materiału przeznaczonego dla tego urządzenia. Stosowanie innych rodzajów papieru może spowodować potencjalne problemy, takie jak zablokowanie się papieru.
Jeżeli korzystasz z papieru, który nie jest zalecany dla tego urządzenia, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon.
Możesz stosować różne rodzaje papieru jednakże, uzyskanie obrazów o zadowalającej jakości i samo podawanie papieru może nie być zadowalające w zależności od charakterystyki papieru (sztywność, grubość, przepuszczalność powietrza, gładkość, absorpcja wilgoci itd.). Należy skorzystać z papieru o grubości 360 mikrometrów (lub mniej) jako papieru referencyjnego.
Aby korzystać z papieru Syntetyczny (polipropylen) i Syntetyczny (poliester), skontaktuj się z dealerem, u którego został zakupiony produkt, lub z autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon.
: Dostępne -: Niedostępne
Typ papieru
Źródło papieru
Szuflada na papier
Stack Bypass-C
POD Deck Lite-C
POD Deck Lite XL-A
Multi-drawer Paper Deck-C
Multi-drawer Paper Deck-D
Document Insertion Unit-N
Cienki 2
(52 g/m2 do 63 g/m2)
*6
Cienki 1
(64 g/m2 do 79 g/m2)
Zwykły 1
(80 g/m2 do 90 g/m2)
Zwykły 2
(91 g/m2 do 105 g/m2)
Ponownie przetworzony 1
(64 g/m2 do 79 g/m2)
Ponownie przetworzony 2
(80 g/m2 do 90 g/m2)
Ponownie przetworzony 3
(91 g/m2 do 105 g/m2)
Kolorowy 1
(64 g/m2 do 79 g/m2)
Kolorowy 2
(80 g/m2 do 90 g/m2)
Gruby 1
(106 g/m2 do 128 g/m2)
Gruby 2
(129 g/m2 do 150 g/m2)
Gruby 3
(151 g/m2 do 180 g/m2)
Gruby 4
(181 g/m2 do 220 g/m2)
Gruby 5
(221 g/m2 do 256 g/m2)
Gruby 6
(257 g/m2 do 300 g/m2)
Gruby 7
(301 g/m2 do 325 g/m2)
-
*8
-
Gruby 8
(326 g/m2 do 350 g/m2)
-
*8
-
Jednostronnie powlekany, cienki 2
(85 g/m2 do 90 g/m2)
-
*9,*11
*9,*10,*11
*9
*9
Jednostronnie powlekany, cienki 1
(91 g/m2 do 105 g/m2)
-
*9
*9,*12
*9
*9
Jednostronnie powlekany 1
(106 g/m2 do 128 g/m2)
-
Jednostronnie powlekany 2
(129 g/m2 do 150 g/m2)
-
Jednostronnie powlekany 3
(151 g/m2 do 180 g/m2)
-
Jednostronnie powlekany 4
(181 g/m2 do 220 g/m2)
-
Jednostronnie powlekany 5
(221 g/m2 do 256 g/m2)
-
Jednostronnie powlekany 6
(257 g/m2 do 300 g/m2)
-
Jednostronnie powlekany 7
(301 g/m1 do 325 g/m2)
-
*8
-
Jednostronnie powlekany 8
(326 g/m1 do 350 g/m2)
-
*8
-
Dwustronnie powlekany, cienki 2
(85 g/m2 do 90 g/m2)
-
*9,*11
*9,*10,*11
*9
*9
Dwustronnie powlekany, cienki 1
(91 g/m2 do 105 g/m2)
-
*9
*9,*12
*9
*9
Dwustronnie powlekany 1
(106 g/m2 do 128 g/m2)
-
Dwustronnie powlekany 2
(129 g/m2 do 150 g/m2)
-
Dwustronnie powlekany 3
(151 g/m2 do 180 g/m2)
-
Dwustronnie powlekany 4
(181 g/m2 do 220 g/m2)
-
Dwustronnie powlekany 5
(221 g/m2 do 256 g/m2)
-
Dwustronnie powlekany 6
(257 g/m2 do 300 g/m2)
-
Jednostronnie powlekany 7
(301 g/m2 do 325 g/m2)
-
*8
-
Jednostronnie powlekany 8
(326 g/m2 do 350 g/m2)
-
*8
-
Z powłoką matową, cienki 2
(85 g/m2 do 90 g/m2)
-
*9,*11
*9
*9
*9
Z powłoką matową, cienki 1
(91 g/m2 do 105 g/m2)
-
*9
*9
*9
*9
Z powłoką matową 1
(106 g/m2 do 128 g/m2)
-
Z powłoką matową 2
(129 g/m2 do 150 g/m2)
-
Z powłoką matową 3
(151 g/m2 do 180 g/m2)
-
Z powłoką matową 4
(181 g/m2 do 220 g/m2)
-
Z powłoką matową 5
(221 g/m2 do 256 g/m2)
-
Z powłoką matową 6
(257 g/m2 do 300 g/m2)
-
Z powłoką matową 7
(301 g/m2 do 325 g/m2)
-
*8
-
Z powłoką matową 8
(326 g/m2 do 350 g/m2)
-
*8
-
Teksturowany 1
(80 g/m2 do 90 g/m2)
-
Teksturowany 2
(91 g/m2 do 105 g/m2)
-
Teksturowany 3
(106 g/m2 do 128 g/m2)
-
Teksturowany 4
(129 g/m2 do 150 g/m2)
-
Teksturowany 5
(151 g/m2 do 180 g/m2)
-
Teksturowany 6
(181 g/m2 do 220 g/m2)
-
Teksturowany 7
(221 g/m2 do 256 g/m2)
-
Teksturowany 8
(257 g/m2 do 300 g/m2)
-
Welinowy 1*1
(64 g/m2 do 79 g/m2)
Welinowy 2*1
(80 g/m2 do 90 g/m2)
Welinowy 3*1
(91 g/m2 do 105 g/m2)
Folie*2
(151 g/m2 do 180 g/m2)
*6
-
Czysta folia
(151 g/m2 do 180 g/m2)
-
Wstępnie dziurkowany 1
(64 g/m2 do 79 g/m2)
Wstępnie dziurkowany 2
(80 g/m2 do 90 g/m2)
Z zakładkami 1
(151 g/m2 do 180 g/m2)
*3
*6
Z zakładkami 2
(181 g/m2 do 220 g/m2)
*3
*6
Etykiety
(151 g/m2 do 180 g/m2)
-
-
Klejony 1
(64 g/m2 do 79 g/m2)
Klejony 2
(80 g/m2 do 90 g/m2)
Klejony 3
(91 g/m2 do 105 g/m2)
Firmowy
(151 g/m2 do 180 g/m2)
Koperta
(181 g/m2 do 220 g/m2)
*4
*5
*5
*7
*13
-
Syntetyczny (polipropylen)
(151 g/m2 do 180 g/m2)
-
-
*14
-
Syntetyczny (poliester)
(151 g/m2 do 180 g/m2)
-
-
*14
-
*1 Nie można wykorzystywać niektórych rodzajów papieru welinowego.
*2 Można używać jedynie przezroczystych folii A4 lub A4R zalecanych do stosowania w tym urządzeniu.
*3 Tab Feeding Attachment-F jest wymagany.
*4 Envelope Feeder Attachment-F jest wymagany, o ile nie jest stosowany papier ISO-C5 lub Kakugata 2.
*5 Envelope Feeder Attachment-G jest wymagany.
*6 Nie można używać długich arkuszy, nawet jeśli Long Sheet Tray-B jest podłączona.
*7 Można używać tylko ISO-C5.
*8 W przypadku korzystania z rodzajów papieru o gramaturze powyżej 300 g/m2 z wieloszufladowym zasobnikiem na papier wydajność ulec obniżeniu.
*9 W przypadku drukowania na cienkim papierze powlekanym ustawienia poprzedniego zadania drukowania mogą spowodować, że papier będzie się marszczył. W takim przypadku należy pozostawić zasobnik papieru otwarty na 10 minut w celu obniżenia w nim temperatury i rozpocząć drukowanie od nowa.
*10 Nie można używać długich arkuszy.
*11 Nie można używać papieru o gramaturze podstawowej poniżej 84 g/m2.
*12 Nie można używać długich arkuszy o gramaturze poniżej 100 g/m2.
*13 Do używania kopert wymagany jest Envelope Feeder Attachment-H.
*14 Tylko w przypadku dolnej szuflady.
: Dostępne -: Niedostępne
Format papieru
Szerokość x długość
Źródło papieru
Szuflada na papier
Stack Bypass-C
POD Deck Lite-C
POD Deck Lite XL-A
Multi-drawer Paper Deck-C
Multi-drawer Paper Deck-D
Document Insertion Unit-N
-
330 mm x 483 mm
-
305 mm x 457 mm
SRA3
320 mm x 450 mm
A3
297 mm x 420 mm
A4
297 mm x 210 mm
A4R
210 mm x 297 mm
A5R
148 mm x 210 mm
-
Rozmiar niestandardowy
98,4 mm x 148 mm do 330,2 mm x 487,7 mm
*1
*1
*2
*2
*3
Rozmiar niestandardowy
210 mm x 487,8 mm do 330,2 mm x 1300 mm
-
*6
-
*7
-
-
-
Koperta
98,4 mm x 148 mm do 330,2 mm x 487,7 mm
*6
*6
*5
*5
-
*8
-
ISO-C5
162 mm x 229 mm
-
Nr 10 (COM10)
104,7 mm x 241,3 mm
-
-
Monarch
98,4 mm x 190,5 mm
-
-
DL
110 mm x 220 mm
-
-
Nagagata 3
120 mm x 235 mm
-
-
Yougatanaga 3
120 mm x 235 mm
-
-
Kakugata 2
240 mm x 332 mm
-
-
Rozmiar niestandardowy
6"x9", 9"x12", 10"x13"
*4
*4
*5
*5
-
-
*1 Podawany może być wyłącznie papier formatu niestandardowego o wymiarach 139,7 mm x 148 mm do 330,2 mm x 487,7 mm.
*2 Podawany może być wyłącznie papier formatu niestandardowego o wymiarach 139,7 mm x 182 mm do 330,2 mm x 487,7 mm.
*3 Podawany może być wyłącznie papier formatu niestandardowego o wymiarach 182 mm x 182 mm do 330,2 mm x 487,7 mm.
*4 Można również podawać koperty o wymiarach 98,4 mm x 148 mm do 330,2 mm x 487,7 mm, jednakże obraz może nie być drukowany prawidłowo.
*5 Można również podawać koperty o wymiarach 139,7 mm x 148 mm do 330,2 mm x 487,7 mm, jednakże obraz może nie być drukowany prawidłowo.
*6 Gdy podłączona jest opcja Long Sheet Tray-B: W przypadku drukowania jednostronnego można załadować papier o rozmiarze od 210 mm x 487,8 mm do 330,2 mm x 1300 mm. W przypadku drukowania dwustronnego można załadować papier o rozmiarze od 210 mm x 487,8 mm do 330,2 mm x 762 mm.
*7 Podawany może być wyłącznie papier formatu niestandardowego o wymiarach 210 mm x 487,8 mm do 330,2 mm x 762 mm.
*8 Można również podawać koperty o wymiarach 139,7 mm x 182 mm do 330,2 mm x 487,7 mm, jednakże obraz może nie być drukowany prawidłowo.

Podczas pracy z papierem wstępnie zadrukowanym, obramowanym lub kolorowym i gdy drukowany obraz jest przesunięty pionowo (patrząc zgodnie z kierunkiem podawania papieru), wyłącz opcję <Auto. dostosowa. poł. lewej/prawej krawędzi> w [Ustawienia Papieru] w [Właściwości] (Ustawienia/Rejestracja). (Patrz „Zmiana automatycznej regulacji wyrównania prawej/lewej krawędzi” w Podręczniku użytkownika).
Papier należy wykorzystać niezwłocznie po rozpakowaniu, gdyż późniejsza absorpcja wilgoci może mieć negatywny wpływ na jakość obrazu i podawanie papieru. Zawinąć cały pozostały papier do oryginalnego opakowania i umieścić na płaskiej powierzchni.
Kiedy zamontowany jest Wysokowydajny układacz, minimalny format papieru, jaki może być podawany do urządzenia, to 140 x 182 mm (łącznie z kopertami). Nie ma również możliwości układania w stos kopert w Wysokowydajnym układaczu.
Instrukcje na temat wkładania papieru znajdują się w następujących działach:
Szuflady na papier → patrz „Ładowanie papieru do szuflady” w Podręczniku użytkownika.
Stack Bypass-C → patrz „Ładowanie papieru do Stack Bypass-C” w Podręczniku użytkownika.
Long Sheet Tray-B → patrz „Ładowanie papieru do Long Sheet Tray-B (opcja)” w Podręczniku użytkownika.
POD Deck Lite-C → patrz „Ładowanie papieru do POD Deck Lite-C (opcja)” w Podręczniku użytkownika.
Multi-drawer Paper Deck-C → patrz „Ładowanie papieru do Multi-drawer Paper Deck-C (opcja)” w Podręczniku użytkownika.
POD Deck Lite XL-A → patrz „Ładowanie papieru do POD Deck Lite XL-A (opcja)” w Podręczniku użytkownika.
Document Insertion Unit-N → patrz „Ładowanie papieru do Document Insertion Unit-N (opcja)” w Podręczniku użytkownika.
Stack Bypass-C, Long Sheet Tray-B, POD Deck Lite-C, Multi-drawer Paper Deck-C, Multi-drawer Paper Deck-D, POD Deck Lite XL-A oraz Document Insertion Unit-N są opcjonalne.
Papier bezchlorowy może być wykorzystywany w tym urządzeniu.
Drukowane koperty mogą być pofałdowane w zależności od sposobu sklejenia koperty lub pozycji klapki.

Przechowywanie wydruków

Podczas obsługiwania lub przechowywania papieru wydrukowanego przez to urządzenie zwróć uwagę na następujące punkty.

Jak przechowywać wydruki

Przechowuj papier na płaskiej powierzchni.
Unikaj przechowywania wydruków w obwolutach zrobionych z materiału PVC, ponieważ może to spowodować stopienie tonera i przywarcie do materiału PVC. Toner może się złuszczać gdy wydruki są pozaginane lub pomarszczone.
Przechowuj wydruki w warunkach, w których się nie pogniotą lub pomarszczą, tak aby toner się nie złuszczył.
Włóż wydruki do segregatora gdy zamierzasz je przechowywać przez dłuższy czas (dwa lata lub dłużej).
Wydruki mogą blaknąć jeżeli są przechowywane przez dłuższy czas.
Należy unikać przechowywania przezroczystej folii w miejscu o wysokiej temperaturze.

Zalecenia dotyczące przyklejania wydruków

Upewnij się, że używasz nierozpuszczalnego kleju.
Przetestuj klej na niepotrzebnych wydrukach przed użyciem.
Przed układaniem wydruków, które utknęły z klejem, sprawdź czy klej całkowicie wysechł.
70EE-003