Podstawowa obsługa

W tej sekcji opisano dostępne rodzaje i formaty papieru.
Dostępne rodzaje i formaty papieru
70EE-002