Edytowanie papieru na ekranie ustawień papieru

Poprawiono użyteczność, umożliwiając wyświetlenie ekranu ze źródłami papieru wybranymi po wyświetleniu ekranu ustawień papieru lub ekranu ustawień zarządzania typem papieru.
1.
Naciśnij (Monitor stanu/Anuluj).
2.
Naciśnij na [Papier] → [Ustawienia Papieru] lub [Ustaw. Zarządzania Typem Papieru].
3.
Wybierz z listy rodzaj papieru, który chcesz edytować → naciśnij na [Szczegóły/Edytuj].
70EE-00J