Przyporządkowywanie tacki wyprowadzającej do danej funkcji

Można określić, która z tacek wyprowadzających ma być wykorzystywana dla poszczególnych funkcji.
Tacki wyprowadzające, wskazane jako Tacka A, B lub C, różnią się zależnie od produktu opcjonalnego dołączonego do urządzenia.
Tryb ten może być ustawiony, jeśli dołączono którykolwiek z poniższych produktów opcjonalnych.
Opcjonalne elementy dołączone do urządzenia
Ustawienie domyślne
Tacka A/B/C
Staple Finisher-W PRO
Tacka A: 1 Kopia, 1 Dostęp do zapisanych plików, 1 Drukarka, 1 Odbiór, 1 Inny
Tacka B: 2 Kopia, 2 Dostęp do zapisanych plików, 2 Drukarka, 2 Odbiór, 2 Inny
Booklet Finisher-W PRO
Tacka A: 1 Kopia, 1 Dostęp do zapisanych plików, 1 Drukarka, 1 Odbiór, 1 Inny
Tacka B: 2 Kopia, 2 Dostęp do zapisanych plików, 2 Drukarka, 2 Odbiór, 2 Inny
Staple Finisher-W PRO + High Capacity Stacker-H
Tacka A: 1 Kopia, 1 Dostęp do zapisanych plików, 1 Drukarka, 2 Odbiór, 2 Inny
Tacka B: 2 Kopia, 2 Dostęp do zapisanych plików, 2 Drukarka, 3 Odbiór, 3 Inny
Tacka C: 1 Odbiór, 1 Inny
Booklet Finisher-W PRO + High Capacity Stacker-H
Tacka A: 1 Kopia, 1 Dostęp do zapisanych plików, 1 Drukarka, 2 Odbiór, 2 Inny
Tacka B: 2 Kopia, 2 Dostęp do zapisanych plików, 2 Drukarka, 3 Odbiór, 3 Inny
Tacka C: 1 Odbiór, 1 Inny
Staple Finisher-AC
Tacka A: 1 Odbiór, 1 Inny
Tacka B: 1 Kopia, 1 Dostęp do zapisanych plików, 1 Drukarka
Tacka C: 2 Kopia, 2 Dostęp do zapisanych plików, 2 Drukarka
Booklet Finisher-AC
Tacka A: 1 Odbiór, 1 Inny
Tacka B: 1 Kopia, 1 Dostęp do zapisanych plików, 1 Drukarka
Tacka C: 2 Kopia, 2 Dostęp do zapisanych plików, 2 Drukarka
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Funkcji] → [Wspólne] → [Ustawienia Wydruku Papieru].
3.
Naciśnij [Ustawienia Tacki Wyprowadzającej].
4.
Zaprogramować ustawienia wyjściowe oraz ustawienia priorytetu dla Tacy A/B/C → nacisnąć na [OK].
[Inny] wykorzystywane jest do ustawiania priorytetu dla raportów drukowania.
Jeśli użytkownik chce, aby tacka przyporządkowana była tylko konkretnej funkcji, musi wówczas wybrać jedynie tę jedną funkcję.

Gdy osiągnięty zostanie limit załadowania danej tacy, wówczas urządzenie automatycznie zmieni tacę wyprowadzającą na inną tacę, która przydzielona jest tej samej funkcji. Zaleca się jednak wyznaczać tylko jedną tacę dla dokumentów wysyłanych I-faksem, aby nie zostały one utracone.
Można oznaczyć tacę wyjściową dla wielu funkcji.
Priorytetowa kolejność miejsc wyprowadzania jest określona przez kolejność wybranych tac wyprowadzających. Priorytet jest wyświetlany jako 1 i 2.
Jeżeli Wysoki Poziom Głośności dla Trybu Układ. jest ustawiony na „Włącz”, kolejność wyprowadzania dla tacki B jest ustawiana na „1”, tak że priorytet dla Tacki B nie może zostać zmieniony. Jednak jeśli kolejność wyprowadzania dla Tacki C jest ustawiona na „1” gdy High Capacity Stacker-H jest dołączony, priorytet jest nadawany Tacce C. Tryb stosu o dużej pojemności
70EE-00C