Finisher Long Sheet Catch Tray-A

När du skriver ut papper vars längd är längre än 762 mm i matningsriktningen monterar du Finisher Long Sheet Catch Tray-A på Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO.

Delarna och deras funktioner

1.
Utmatningsfack för långa ark
Fäst det här facket på utmatningssidan (vid efterbehandlaren).
2.
Förlängningsutmatningsfack för långa ark
Stöder långa ark.
Se till att du återställer förlängningsutmatningsfacket för långa ark till dess ursprungliga läge när underhållsarbetet är klart. Annars kan det uppstå pappersstopp och pappret matas inte ut ordentligt.
Ta bort papper vars längd är över 762 mm i matningsriktningen så snart pappersutmatningen är klar. Utmatningspappret kan skrynklas eller vikas beroende på papperstyp.
Vid underhållsarbete på pappersskäraren ska du vika upp förlängningsutmatningsfacket för långa ark för att skapa arbetsutrymme.
70F5-008