Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion

I den här tabellen visas de tillvalsprodukter som krävs för varje funktion och begränsningar vid installation av tillvalsprodukterna. Vilka tillval som finns tillgängliga varierar beroende på maskinens modell och i vilket område du befinner dig.

Maskinvarutillval

Funktion
Tillvalsprodukt krävs
Dela pappersmagasin med flera lådor och arkmatare
Stack Bypass-C
Multi-drawer Paper Deck-D
Dela pappersmagasin med flera lådor och utmatningsområde för långa ark
POD Deck Lite XL-A
Multi-drawer Paper Deck-D
Lägga till utmatningsområde för långa ark med hög kapacitet
Staple Finisher-W PRO eller Booklet Finisher-W PRO
Finisher Long Sheet Catch Tray-A
Automatiskt justering av bildposition
Automatisk färgjustering
Automatisk skuggkorrigering
Justering av den sekundära överföringsspänningen som utförts via Mediabibliotekarie
Sensing Unit-A
70F5-006