Kopiera flera original på ett ark (N på 1)

Du kan kopiera flera sidor av original på samma ark. Med den här funktionen kan du kopiera till ett mindre antal ark än antalet sidor i originalet.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Kopia>. Skärmbilden <Hem>
3
Tryck på <Alternativ> på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande funktioner för kopiering
4
Tryck på <N på 1>.
5
Välj hur du vill ordna sidorna och välj originalets format och pappersformat för kopiering.
Välj hur många sidor som ska ordnas på ett och samma pappersark. Du kan även ändra ordningen.
Om du vill göra 2-sidiga kopior, eller scanna 2-sidiga original för att göra 1-sidiga kopior, tryck på <Inställningar för 2-sidigt>. För mer information om inställning, se "2-sidig kopiering" i steg 4 av Grundläggande kopieringsfunktioner.
Genom att trycka på <Ändra> i <Originalformat> kan du välja originalets format, och genom att trycka på <Ändra> i <Pappersformat> kan du välja pappersformat.
6
Tryck på <OK>  <Stäng>.
7
Tryck på  (Start).
Kopieringen startar.
Alla original måste ha samma format.
Om du ställer in <N på 1>, är <Skifta> automatiskt inställt på <Centrera>.
7YAY-063